قیمت پاور سیلور استون

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۵۵۰٬۰۰۰

۸۷۰٬۰۰۰

سازنده
52
51
26
62
38
34
41 برند دیگر
فرم فکتور
28
0
5
1
توان خروجی
0
0
3
2
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
15
0
19
گواهی 80Plus
5
13
6
7
3
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
34 پاور کامپیوتر
ابعاد پاور کامپیوتر سیلور استون HELA 2050 با توان 2050 وات
2050 وات Platinum با راندمان 89 درصد
4.34 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V تمام ماژولار

از22,500,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون DA850 Gold با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.46 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از6,990,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST1200-PTS با توان 1200 وات
1200 وات Platinum با راندمان 89 تا 92 درصد
2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از12,101,730تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون DA1650 Gold با توان 1650 وات
1650 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
2.09 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از16,883,850تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون SilverStone ST70F-TI 700W با توان 700 وات
700 وات Titanium با راندمان 90 تا 94 درصد
2.7 کیلوگرم 86 × 150 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از7,000,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون GM1000-2UG با توان 1000 وات
600 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
3.13 کیلوگرم 82 × 84 × 217 میلی‌متر
فن 40 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از25,388,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST1500-TI با توان 1500 وات
1500 وات Titanium با راندمان 90 تا 94 درصد
3.96 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از18,500,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST75F-GS V3.0 با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.31 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از4,880,000تومان

تبلیغات
پاور کامپیوتر سیلور استون ET750-G با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.68 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,250,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST70F-ES230 با توان 700 وات
700 وات Standard با راندمان 82 تا 85 درصد
1.43 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,130,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ET650-G V1.1 با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.64 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,483,560تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST60F-ES230 با توان 600 وات
600 وات Standard با راندمان 82 تا 85 درصد
1.41 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,995,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST50F-ES230 V2 با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 82 تا 85 درصد
1.31 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,600,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST45F-ES230 با توان 450 وات
450 وات Standard با راندمان 82 تا 85 درصد
1.29 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,850,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST1000-PT با توان 1000 وات
1000 وات Platinum با راندمان 89 تا 92 درصد
3.3 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 139 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از10,295,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST40F-ES230 با توان 400 وات
400 وات Standard با راندمان 82 تا 85 درصد
1.26 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,995,000تومان

تبلیغات
پاور کامپیوتر سیلور استون ST700P با توان 700 وات
700 وات Standard با راندمان 82 تا 85 درصد
1.44 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,700,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون SX650-G V1.1 با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.36 کیلوگرم 63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 92 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V تمام ماژولار

از3,945,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ET700-MG با توان 700 وات
700 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.5 کیلوگرم 86 × 150 × 165 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از4,370,000تومان

پاور کامپیوتر سیلور استون ST30SF V2.0 با توان 300 وات
300 وات Bronze با راندمان 82 تا 85 درصد
1 کیلوگرم 63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 92 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V غیر ماژولار

از2,000,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر سیلور استون SilverStone ST85F-PT با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.55 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون GM1000-2UG با توان 1000 وات
1000 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
3.16 کیلوگرم 82 × 84 × 217 میلی‌متر
فن 40 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون ST55F-G با توان 550 وات
550 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.9 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون ST85F-PT با توان 850 وات
850 وات Platinum با راندمان 89 تا 92 درصد
2.54 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

تبلیغات
پاور کامپیوتر سیلور استون ST1000-PTS با توان 1000 وات
1000 وات Platinum با راندمان 89 تا 92 درصد
1.98 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون SX700-PT با توان 700 وات
700 وات Platinum با راندمان 87 تا 90 درصد
0.96 کیلوگرم 63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 92 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون SX500-LG V2.1 با توان 500 وات
500 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
1.4 کیلوگرم 63.5 × 125 × 130 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX-L12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون ST1500-GS با توان 1500 وات
1500 وات Gold با راندمان 87 تا 90 درصد
3.2 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون ST45SF V3.0 با توان 450 وات
450 وات Bronze با راندمان 82 تا 85 درصد
1.1 کیلوگرم 63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 92 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون NJ700 با توان 700 وات
700 وات Titanium با راندمان 90 تا 94 درصد
2.3 کیلوگرم 86 × 150 × 170 میلی‌متر
فاقد فن 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون ET500 با توان 500 وات
500 وات Bronze با راندمان 82 تا 85 درصد
1.44 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون ST55F-PT با توان 550 وات
550 وات Platinum با راندمان 89 تا 92 درصد
2.15 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

تبلیغات
پاور کامپیوتر سیلور استون ET550-B با توان 550 وات
550 وات Bronze با راندمان 82 تا 85 درصد
1.49 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر سیلور استون SX450-B با توان 450 وات
450 وات Bronze با راندمان 82 تا 85 درصد
0.91 کیلوگرم 63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 80 میلی‌متری 100 هزار ساعت
SFX12V غیر ماژولار

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه