قیمت ماوس بیاند

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰

۵۳٬۷۰۰

سازنده
38
73
108
95
69
3
133 برند دیگر
کاربری
69
5
0
کلاس ابعاد
10
61
قابل استفاده با هر دو دست
59
15
نوع اتصال
28
46
0
قابلیت تنظیم حساسیت
24
48
تعداد کلید
9
43
4
11
0
1
15 تعداد کلید دیگر
نورپردازی
8
64
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
75 ماوس
3.2
بیاند BM-3890 RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
3 کلید 1000 DPI
59.6 گرم 39.3 × 65.1 × 107.8 میلی‌متر

از195,000تومان

3.9
بیاند 3520 RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
6 کلید DPI تا 1600
55 گرم 40 × 70 × 106 میلی‌متر

از354,000تومان

4.2
بیاند BGM-1219 6D
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 3200
120 گرم 37 × 64 × 119 میلی‌متر

از265,000تومان

3.7
بیاند BGM-1284 7D
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 3200
128 گرم 38.1 × 64.5 × 125.7 میلی‌متر

از275,000تومان

4
بیاند BGM-1229 7D
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 3200
130 گرم 39 × 67 × 125 میلی‌متر

از329,000تومان

3.2
بیاند BM-1366 RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
4 کلید DPI تا 1600
59.6 گرم 39.3 × 65.1 × 107.8 میلی‌متر

از320,000تومان

4
بیاند BGM-1200 7D
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 7200
135 گرم 42 × 76 × 128 میلی‌متر

از397,000تومان

4
بیاند BM-1044
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
وزن نامشخص 36 × 62 × 110 میلی‌متر

از162,000تومان

بیاند BM-1077
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1200
100 گرم 37.7 × 60.5 × 113.6 میلی‌متر

از160,000تومان

4.4
بیاند BM-1033
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI تا 1600
80 گرم 35 × 63 × 115 میلی‌متر

از130,000تومان

4.4
بیاند BM-1165
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
80 گرم 35 × 60 × 103 میلی‌متر

از137,000تومان

4.3
بیاند BM-1267
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
وزن 70 گرم ابعاد نامشخص

از170,000تومان

3.9
بیاند BM-1099
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
4 کلید DPI تا 2400
105 گرم 36.33 × 61.04 × 128.7 میلی‌متر

از155,000تومان

بیاند BM-1919
فول‌سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
3 کلیدDPI تا 1000
وزن نامشخصابعاد نامشخص

از150,000تومان

4
بیاند BM-1175
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
60 گرم 38 × 58.5 × 118 میلی‌متر

از149,000تومان

4.2
بیاند BM-3533i RF
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید DPI 1000
- 38 × 60 × 100 میلی‌متر

از220,000تومان

4.2
بیاند BM-1355i RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
4 کلید DPI تا 1600
- 38 × 60 × 106 میلی‌متر

از266,000تومان

4.5
بیاند BM-200RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
3 کلید 1000 DPI
50 گرم 12 × 57 × 117 میلی‌متر

از294,000تومان

3.8
بیاند BM-4000RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
3 کیلد 1000 DPI
50 گرم 31 × 57 × 112 میلی‌متر

از345,000تومان

3.7
بیاند BM-171RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1000 DPI
- گرم 35 × 58 × 108 میلی‌متر

از220,000تومان

4.2
بیاند BM-1110
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
5 کلید 800 DPI
60 گرم 39.5 × 71 × 113 میلی‌متر

از185,000تومان

4
بیاند BM-3000RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
5 کلید DPI تا 1600
58 گرم 32 × 62 × 115 میلی‌متر

از327,000تومان

4.4
بیاند BM-1075
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 800 DPI
60 گرم 38 × 70 × 108 میلی‌متر

از199,000تومان

4.3
بیاند BM-3230
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
55 گرم 34 × 56 × 114 میلی‌متر

از149,000تومان

3.8
بیاند BM-100
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
- 35 × 60 × 115 میلی‌متر

از189,000تومان

4
بیاند BM-1090
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
68 گرم 38.12 × 55.32 × 103 میلی‌متر

از210,000تومان

4
بیاند BM-3030
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
6 کلید 2400 DPI
77.4 گرم 38.10 × 65.55 × 118.9 میلی‌متر

از320,000تومان

3.9
بیاند BM-3676 White
فول سایز استانددارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
105 گرم 37 × 64 × 118.5 میلی‌متر

از153,000تومان

4.4
بیاند BM-1210
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1200
84 گرم 38 × 67 × 113 میلی‌متر

از220,000تومان

4
بیاند BM-1015
کامپکت استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
82 گرم 38.1 × 58.1 × 103.6 میلی‌متر

از170,000تومان

4.2
بیاند BM-1130
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 2400
60 گرم 39.5 × 71 × 113 میلی‌متر

از153,000تومان

4.5
بیاند BM-1310RF
- استاندارد
بی‌سیم -
6 کلید DPI تا 1600
- -

3.7
بیاند BM-1051
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
50 گرم 30 × 70 × 120 میلی‌متر

3.9
بیاند BM-1275
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
72 گرم 36 × 61.5 × 104.5 میلی‌متر

3.5
بیاند BM-1181
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
75 گرم 39 × 64 × 120 میلی‌متر

4.4
بیاند BM-1750 RF
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری
3 کلید 1600 DPI
50 گرم 38 × 60 × 99 میلی‌متر

3.9
بیاند BM-3545
فول سایز استاندارد
بی‌سیم -
6 کلید 1600 DPI
79 گرم 38 × 67 × 115 میلی‌متر

4.3
بیاند BM-1780RF
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید DPI تا 1600
90 گرم 33 × 66 × 115 میلی‌متر

4.3
بیاند BM-1080
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
2 کلید 1000 DPI
- 38.2 × 62.15 × 116.6 میلی‌متر

4.2
بیاند BGM-1282 6D
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 6400
120 گرم ابعاد نامشخص