قیمت مموری کارت گلکسبیت

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰

۱۰۴٬۹۵۰

سازنده
128
23
58
63
10
71
55 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
13 کارت حافظه
3.6
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
45 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل Turbo کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
70 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل U1 کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
45 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل U1 کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
21 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 8 گیگابایت مدل Turbo کلاس 10
8 گیگابایت کارت حافظه
70 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل Turbo کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
70 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.6
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Turbo کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
70 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 8 گیگابایت مدل +Turbo کلاس 10
8 گیگابایت کارت حافظه
80 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.6
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل +Turbo کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
80 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل +Turbo کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
80 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل 333X کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
50 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 8 گیگابایت مدل 333X کلاس 10
8 گیگابایت کارت حافظه
50 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
گلکسبیت microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل 333X کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
50 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر