قیمت مموری کارت ای دیتا

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰

۱۰۲٬۶۶۰

سازنده
128
23
58
63
10
71
55 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
63 کارت حافظه
4.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
80 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر -

از194,500تومان

4.2
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
80 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
- -

از145,570تومان

4
ای دیتا SDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier V10 کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2 گرم 2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

از343,000تومان

3.4
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 256 گیگابایت مدل Premier V10 A1 کلاس 10
256 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

از910,000تومان

3.4
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 128 گیگابایت مدل Premier V10 A1 کلاس 10
128 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

از439,000تومان

3.6
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
85 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

از193,200تومان

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier V10 A1 کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

از200,000تومان

3.6
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier V10 A1 کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
85 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

از150,000تومان

3.6
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier V10 A1 کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

از210,000تومان

4
ای دیتا SDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier V10 کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
2 گرم 2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

4
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 256 گیگابایت مدل High Endurance V30 A2 کلاس 10
256 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر 25 گرم

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت کلاس 4
16 گیگابایت کارت حافظه
14 مگابایت بر ثانیه
کلاس 4 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
ای دیتا SDHC با ظرفیت 4 گیگابایت کلاس 4
4 گیگابایت کارت حافظه
16 مگابایت بر ثانیه
کلاس 4 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.8
ای دیتا SDHC با ظرفیت 2 گیگابایت کلاس 2
2 گیگابایت کارت حافظه
16 مگابایت بر ثانیه
کلاس 2 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.8
ای دیتا SDHC با ظرفیت 32 گیگابایت کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
16 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.2
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier Pro کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
45 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 8 گیگابایت کلاس 10
8 گیگابایت کارت حافظه
14 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 4 گیگابایت کلاس 4
4 گیگابایت کارت حافظه
14 مگابایت بر ثانیه
کلاس 4 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
20 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.6
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت کلاس 2
16 گیگابایت کارت حافظه
20 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت کلاس 2
16 گیگابایت کارت حافظه
14 مگابایت بر ثانیه
کلاس 2 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier Pro V30 A1 کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.2
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل Premier Pro V30 A1 کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.6
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier Pro V30 A1 کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
100 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier Pro V30 کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
95 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
30 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 128 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
128 گیگابایت کارت حافظه
50 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
85 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
ای دیتا SDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier One V90 کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
290 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.4
ای دیتا SDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier Pro کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
95 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
ای دیتا SDXC با ظرفیت 128 گیگابایت مدل Premier Pro کلاس 10
128 گیگابایت کارت حافظه
95 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.2
ای دیتا SDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier Pro کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
95 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.2
ای دیتا SDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
32 گیگابایت کارت حافظه
50 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.2
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 32 گیگابایت مدل Premier با سرعت 30 مگابایت بر ثانیه
32 گیگابایت کارت حافظه
30 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.8
ای دیتا SDXC با ظرفیت 64 گیگابایت کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
--
کلاس 10 microSD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.6
ای دیتا microSDHC با ظرفیت 16 گیگابایت مدل Premier Pro کلاس 10
16 گیگابایت کارت حافظه
95 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.6
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل XPG کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
95 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.6
ای دیتا SDHC با ظرفیت 8 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
8 گیگابایت کارت حافظه
30 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 SD
2.1 × 24 × 32 میلی‌متر

3.6
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 64 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
64 گیگابایت کارت حافظه
30 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر

3.4
ای دیتا microSDXC با ظرفیت 128 گیگابایت مدل Premier کلاس 10
128 گیگابایت کارت حافظه
85 مگابایت بر ثانیه
کلاس 10 microSD
1 × 11 × 15 میلی‌متر