قیمت فلش مموری بکسومن

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۵٬۰۰۰

سازنده
190
196
309
187
43
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
30
0
0
0
کانکتور
0
0
30
0
رابط اتصال
30
0
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
30 فلش مموری
فلش مموری بکسومن BEXOman B-326 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

از186,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-505 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 37 میلی‌متر6 گرم

از199,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-307 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

از186,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-504 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 48 میلی‌متر7 گرم

از203,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-314 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

از186,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-313 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 21 میلی‌متر4 گرم

از186,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-313 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 21 میلی‌متر4 گرم

از152,000تومان

فلش مموری بکسومن BEXOman B-311 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

از186,000تومان

تبلیغات
فلش مموری بکسومن BEXOman B-501 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 16 × 28 میلی‌متر3 گرم

از203,000تومان

فلش مموری بکسومن B-324 با ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 14 × 40 میلی‌متر -

فلش مموری بکسومن BEXOman B-326 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-328 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-305 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 14 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-306 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-308 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-306 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

تبلیغات
فلش مموری بکسومن BEXOman B-306 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-328 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-314 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-307 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-326 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-305 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 14 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-305 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 14 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-308 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

تبلیغات
فلش مموری بکسومن BEXOman B-328 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-314 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-307 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-301 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
7 × 12 × 26 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-502 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 32 میلی‌متر6 گرم

فلش مموری بکسومن BEXOman B-303 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 26 میلی‌متر5 گرم

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه