قیمت شارژر لیتو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۲٬۲۴۰٬۰۰۰

۷۴٬۰۰۰

سازنده
32
70
20
47
117
35
87 برند دیگر
نوع
30
14
0
0
تعداد درگاه خروجی
14
27
1
0
0
0
2 تعداد درگاه خروجی دیگر
پشتیبانی از Quick Charge
25
14
نوع دوشاخه
30
1
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
44 شارژر
شارژر لیتو LH-6
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات QC 3.0
- Type-A به Lightning

از297,000تومان

شارژر لیتو LH-6
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات QC 3.0
- Type-A به Type-C

از284,000تومان

شارژر لیتو LH-14
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A و Type-C
20 وات PD, QC 3.0
فاقد کابل -

از284,000تومان

شارژر لیتو LH-19
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
12 وات -
- Type-A به Micro USB

از228,000تومان

نمای روبرو شارژر لیتو LH-8
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
10 وات -
- Type-A به Type-C

از234,300تومان

شارژر لیتو مدل lc-c16
فندکی ساده
2 خروجی Type-A و Type-C
- -
1 متر Type-A به Type-C

از471,600تومان

نمای جانبی شارژر لیتو LC-C4
فندکی ساده
2 خروجی Type-A
10.5 وات -
فاقد کابل -

از339,900تومان

شارژر لیتو LH-6
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات QC 3.0
- Type-A به Micro USB

از295,000تومان

تبلیغات
شارژر لیتو مدل lh-17
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-C
20 وات PD
فاقد کابل -

از301,000تومان

نمای روبرو شارژر لیتو LH-4
دیواری دو شاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات QC 3.0
1 متر Type-A به Micro USB

از297,000تومان

شارژر لیتو مدل lh-13
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A و Type-C
20 وات PD, QC 3.0
1 متر Type-A به Lightning

از382,000تومان

شارژر لیتو مدل lh-16
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات QC
- Type-A به Type-C

از228,000تومان

نمای روبرو شارژر لیتو LC-C3
فندکی ساده
1 خروجی Type-A
15 وات QC 3.0
Type-A به Lightning -

از214,000تومان

شارژر لیتو مدل lh-12
دیواری دو شاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
20 وات QC
1 متر Type-A به Type-C

از274,000تومان

نمای روبرو شارژر لیتو LH-8
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
10 وات -
- Type-A به Micro USB

از227,000تومان

شارژر لیتو LC-C20
فندکی ساده
2 خروجی Type-A
12 وات -
1 متر Type-A به Type-C

از342,000تومان

تبلیغات
شارژر لیتو LC-C14
فندکی ساده
2 خروجی Type-A، Type-C
18 وات PD، QC 3.0
Type-A به Type-C -

از506,300تومان

شارژر لیتو مدل lc-c5
فندکی ساده
2 خروجی Type-A و Type-C
1 متر Type-A به Type-C
1 متر Type-A به Type-C

از390,000تومان

شارژر لیتو مدل lh-15
دیواری دو شاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
12 وات -
1 متر Type-A به Type-C

از207,000تومان

شارژر لیتو مدل lc-c11
فندکی ساده
2 خروجی Type-A
12 وات -
- Type-A به Micro USB

از450,000تومان

نمای روبرو شارژر لیتو LC-C15
فندکی ساده
2 خروجی Type-A، Type-C
20 وات QC، PD
Type-A به MicroUSB -

از336,000تومان

شارژر لیتو LC-C7
فندکی ساده
2 خروجی Type-A و Type-C
18 وات -
- Type-A به Type-C

از390,000تومان

شارژر لیتو مدل lh-11
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
12 وات -
1 متر Type-A به Type-C

از283,310تومان

شارژر لیتو مدل lh-25
دیواری دو شاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
20 وات QC
1 متر Type-A به Type-C

از450,000تومان

تبلیغات
شارژر لیتو مدل lh-28
دیواری دو شاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات -
1 متر Type-A به Micro USB

از361,800تومان

شارژر لیتو مدل lc-c13
فندکی ساده
2 خروجی Type-A
12 وات -
1 متر Type-A به Micro USB

از269,000تومان

شارژر لیتو LH-31
دیواری دوشاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
15 وات -
- Type-A به Lightning

از318,000تومان

شارژر لیتو مدل lh-23
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A, Type-C
18 وات PD
1 متر Type-A به Type-C

از399,000تومان

شارژر لیتو LH-10
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A و Type-C
20 وات PD, QC 3.0
فاقد کابل -

نمای روبرو شارژر لیتو LH-8
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
10 وات -
- Type-A به Lightning

شارژر لیتو LH-18
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
12 وات -
فاقد کابل -

شارژر لیتو LH-19
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A
12 وات -
- Type-A به Lightning

تبلیغات
شارژر لیتو LC-C2 مشکی
فندکی ساده
2 خروجی Type-A
10.5 وات -
فاقد کابل -

شارژر لیتو LH-9
دیواری دو شاخه اروپایی، آمریکایی
3 خروجی Type-A
18 وات QC 3.0
فاقد کابل -

نمای روبرو شارژر لیتو LH-2
دیواری دو شاخه اروپایی
2 خروجی Type-A و Type-C
18 وات QC 3.0، PD
فاقد کابل -

شارژر لیتو LH-21
دیواری دوشاخه اروپایی
2 خروجی Type-A، Type-C
45 وات QC، PD
Type-A به Lightning -

نمای روبرو شارژر لیتو LH-4
دیواری دو شاخه اروپایی
1 خروجی Type-A
18 وات QC 3.0
1 متر Type-A به Lightning

شارژر لیتو LC-C22
فندکی ساده
2 خروجی Type-A، Type-C
18 وات PD، QC 3.0
Type-A به Type-C -

شارژر لیتو LC-C17
فندکی ساده
2 خروجی Type-A، Type-C
20 وات PD، QC
1 متر Type-A به MicroUSB

نمای روبرو شارژر لیتو LH-3
دیواری دوشاخه اروپایی
1 خروجی Type-C
18 وات -
فاقد کابل -

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه