قیمت کابل شارژ ریمکس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

۲۲٬۴۰۰

سازنده
240
44
149
56
98
59
72 برند دیگر
تعداد رابط
132
6
0
1
10
0
1 تعداد رابط دیگر
نوع سری
12
132
5
نوع رابط
50
64
59
0
0
0
3 نوع رابط دیگر
نوع اتصال به منبع
19
131
طول کابل
4
0
124
8
0
0
22 طول کابل دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
149 کابل شارژ USB
کابل شارژ USB ریمکس Type-C به Type-C مدل RC-191C-C با طول 1 متر سفید
یک به یک Type-C
1 متر TPE
65 وات Power Delivery
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از210,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-C به Type-C مدل RC-068-C-C Zeron Series با طول 1 متر سفید
یک به یک Type-C
1 متر TPE
65 وات Power Delivery
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از149,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-136a با طول 1 متر سفید
یک به یک Type-C
1 متر TPE
22.5 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از99,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-103a Fonly Series با طول 1 متر مشکی
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از155,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RC-138m با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر PVC
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از55,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-179a با طول 1 متر آبی
یک به یک Type-C
1 متر TPE
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از98,800تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB+Lightning مدل Strive RC-042t 2in1 با طول 1 متر مشکی
یک به دو Micro-USB+Lightning
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از450,000تومان

کانکتور کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB+Lightning مدل RC-182i 2in1 با طول 0.9 متر
یک به دو Micro-USB+Lightning
0.9 متر TPE
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از270,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RE-005m Colourfull با طول 1 متر آبی
یک به یک Micro-USB
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از250,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-A به Micro-USB مدل RC-043m Knight Series با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از94,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB+Lightning مدل RC-067t Armor 2in1 با طول 1 متر
یک به دو Micro-USB+Lightning
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از175,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-A به Lightning مدل RC-053i Tassels Ring Series با طول 0.15 متر آبی
یک به یک Lightning
0.15 متر چرم
15 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از300,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-134a Suji Series با طول 1 متر سفید
یک به یک Type-C
1 متر PVC
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از62,000تومان

کانکتور کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-177i Heymanba II Series با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از175,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C+Micro-USB+Lightning مدل RC-185th 3in1 با طول 1 متر مشکی
یک به سه Type-C+Micro-USB+Lightning
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از310,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-C به Lightning مدل RC-183i با طول 2 متر سفید
یک به یک Lightning
2 متر TPE
20 وات Power Delivery
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از390,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل Martin RC-028m با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر PVC
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از38,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-102i Zigie Series با طول 1.2 متر مشکی
یک به یک Lightning
1.2 متر کنافی
15 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از215,000تومان

کانکتور کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-162a با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
15 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از169,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-106i با طول 1 متر سفید
یک به یک Lightning
1 متر TPE
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از85,500تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-A به Micro-USB مدل RC-011m Full Speed 2 با طول 1 متر صورتی
یک به یک Micro-USB
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از69,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-138a با طول 1 متر مشکی
یک به یک Type-C
1 متر PVC
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از55,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Type-C مدل RC-161a با طول 1 متر سفید
یک به یک Type-C
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از179,000تومان

کانکتور کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل Ranger RC-119i با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از147,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل Mini Chaino RC-120m با طول 0.3 متر سفید
یک به یک Micro-USB
0.3 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از38,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-A به Micro-USB+Lightning مدل RC-27t 2in1 با طول 1 متر
یک به دو Lightning+Micro-USB
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از72,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-096i با طول 1.2 متر مشکی
یک به یک Lightning
1.2 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از325,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RC-179m با طول 1 متر آبی
یک به یک Micro-USB
1 متر TPE
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از82,320تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RC-053m Tassels Ring Series با طول 0.08 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
0.08 متر TPE
15 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از300,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-028i Martin Series با طول 1 متر آبی
یک به یک Lightning
1 متر TPE
9 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از78,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RC-159m Gonro Series با طول 1 متر خاکستری
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از121,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-C به Type-C مدل RC-175c Marlik Series با طول 1 متر سفید
یک به یک Type-C
1 متر TPE
100 وات Power Delivery
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از214,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RC-106m با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر TPE
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از73,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-138i با طول 1 متر مشکی
یک به یک Lightning
1 متر PVC
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از33,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-045i Puff با طول 1 متر صورتی
یک به یک Lightning
1 متر پلاستیک
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از105,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-163i با طول 1 متر سفید
یک به یک Lightning
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از105,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Lightning مدل RC-159i Gonro Series با طول 1 متر نقره ای
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از125,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس Type-C به Type-C مدل RC-172 Jany Series با طول 1 متر مشکی
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
100 وات Power Delivery
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از215,000تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB مدل RC-100m با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر TPE
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از124,900تومان

کابل شارژ USB ریمکس USB به Micro-USB+Lightning مدل LESU RC-050T 2in1 با طول 2 متر سفید
یک به دو Micro-USB+Lightning
2 متر PVC
- فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از44,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت کابل شارژ ریمکس

قیمت کابل شارژ ریمکس در بازار یکی از دلایل عمده‌ی پرفروش بودن آن است. انواع کابل شارژ ریمکس با قیمت مناسب پاسخگوی نیاز اکثر کاربران می‌باشد. بسته به اینکه نیاز به چه کابل شارژری دارید می‌توانید یکی از انواع کابل شارژ Remax را تهیه کنید. کابل شارژ آیفون ریمکس دارای سری Lightning بوده و مناسب گوشی‌های اندرویدی نیست؛ قیمت کابل شارژ ریمکس برای آيفون عموما بالاتر از سایر انواع است. کابل شارژ Type C ریمکس تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی نسل جدید را پشتیبانی می‌کند. برای گوشی‌های نسل قدیم باید کابل شارژ Micro-USB ریمکس را تهیه کنید؛ قیمت کابل شارژر ریمکس در این نوع پایین تر از سایر انواع کابل شارژر ریمکس است.

کابل شارژ اصلی ریمکس

برند چینی ریمکس از سال ۲۰۰۸ فعالیت خود را در زمینه‌ی تولید کابل، شارژر، پاوربانک و... آغاز کرد و توانست با طراحی‌های نوآورانه سهم خوبی از بازار لوازم جانبی را به خود اختصاص دهد. از این رو، برخی با سواستفاده از نام این برند اقدام به عرضه‌ی کالاهای بی کیفیت کردند تا سود بیشتری عایدشان بشود. بنابراین، اگر قیمت کابل شارژ ریمکس بیش از حد پایین بود یا در هنگام بررسی ظاهری محصول به کیفیت ساخت و بسته‌بندی آن شک کردید، احتمالا با کابل شارژ اصلی ریمکس طرف نیستید. اگر قصد خرید آنلاین کابل شارژر ریمکس دارید، سعی کنید کابل شارژر ریمکس را دست کم با گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی تهیه کنید.

باید توجه داشته باشید که محصولات ریمکس در رده‌های قیمتی مختلفی عرضه می‌شوند. طبیعی است برای خرید کابل شارژ ریمکس برای یک گوشی پرچمدار نباید به سراغ ارزان‌ترین مدل‌ها بروید. اکثر گوشی‌های جدید از شارژ ۶۷ وات و بیشتر پشتیبانی می‌کنند. کابل شارژ ریمکس شما باید توانایی عبور دادن این میزان از ولتاژ و آمپر را داشته باشد. بنابراین، لازم است یک کابل شارژر ریمکس فست شارژ تهیه کنید. در غیر این‌صورت، به دلیل کند بودن فرآیند شارژ ممکن است فکر کنید کابل شارژ اصلی ریمکس را تهیه نکرده‌اید.

انواع کابل USB ریمکس

انواع کابل شارژ ریمکس را بر اساس کانکتور آن‌ها می‌توان دسته بندی کرد و در ادامه به توضیح مختصر هر دسته می پردازیم.

 • کابل شارژ Micro-USB ریمکس
 • کابل شارژ Type-C ریمکس
 • کابل شارژ آیفون ریمکس
 • کابل شارژ دو سر Type-C فست شارژ ریمکس
 • کابل شارژر ریمکس چندسر

کابل شارژ Micro-USB ریمکس

انواع کابل شارژ Micro-USB ریمکس برای شارژ گوشی‌های اندرویدی قدیمی، اسپیکرهای شارژی، تبلت، ساعت هوشمند و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت کابل شارژ ریمکس در این نوع پایین‌تر از سایر انواع کابل شارژ Remax است.

کابل شارژ Type C ریمکس

کابل شارژ Type-C ریمکس در سر مبدأ خود دارای کانکتور Type-A است و با اکثر شارژرهای رایج سازگاری دارد.

کابل شارژ آیفون ریمکس

انواع کابل شارژ آیفون ریمکس دارای کانکتور لایتنینگ بوده و مخصوص دستگاه‌های شرکت اپل ساخته شده‌اند. قیمت کابل شارژ ریمکس در این نوع با توجه به بازار هدف آن کمی بالاتر از سایر انواع کابل شارژر ریمکس است.

کابل شارژ دو سر USB C فست شارژ ریمکس

برخی گوشی‌های هوشمند میان‌رده و بالارده از توان شارژ ۲۵ وات و بالاتر پشتیبانی می‌کنند. تولیدکنندگان شارژرهای فست شارژ برای استفاده از حداکثر فضای شارژر و جلوگیری از افزایش حجم آن، به استفاده از درگاه تایپ سری روی آورده‌اند. بسیاری از لپ‌تاپ‌های جدید نیز دارای درگاه تایپ سی هستند. کابل شارژ دو سر USB-C شارژ ریمکس برای استفاده با جدیترین شارژرها و لپ‌تاپ‌ها طراحی شده است.

کابل شارژر ریمکس چند سر

ایده‌ی ترکیب چند محصول در یک محصول برای افزایش کاربری آن همواره جذاب بوده است. برخی از انواع کابل شارژ ریمکس در سری که به دستگاه مقصد منتهی می‌شود، دارای چند سر هستند. این چند سر معمولا میکرو USB، لایتنینگ و کانکتور تایپ سی را شامل می‌شود. در صورت خرید کابل شارژر ریمکس چند سر، می‌توانید با یک کابل گوشی‌های متنوع سایر اعضای خانواده را نیز شارژ کنید.

خرید کابل شارژر ریمکس

برای خرید کابل شارژر ریمکس ابتدا شارژرتان و سپس دستگاهی را که قصد دارید با کابل جدید آن را شارژ کنید، مورد بررسی قرار دهید. اگر شارژر و دستگاه مقصد شما توانی بالای ۱۵ وات دارند، کابل‌های معمولی ریمکس پاسخگوی نیاز شما نخواهند بود باید نسبت به خرید کابل شارژر ریمکس اقدام کنید. اینکه دستگاه مقصد چه نوع درگاهی برای شارژر شدن دارد نیز در انتخاب سری مناسب نقش تعیین‌کننده دارد. مورد دیگری که حائز اهمیت است این است که آیا با کابل مذکور فقط قصد شارژ کردن دارید یا برای انتقال داده نیز می‌خواهید از آن استفاده کنید.

غیر از کابل شارژر ریمکس می‌توانید قیمت کابل شارژ تسکو را هم بررسی کنید و در سایر برندها گزینه‌های دیگری همچون قیمت کابل شارژ باسئوس و قیمت کابل شارژ انکر هم پیش رویتان وجود دارد که به‌رغم قیمت بالاتر کیفیت بسیار خوبی ارائه می‌دهند.

پس از بررسی و تعیین موارد فوق می‌توانید وارد قسمت کابل‌های شارژ در بخش محصول زومیت شوید و از ستوان کنار صفحه برند ریمکس (Remax) را انتخاب کنید. با این کار لیست قیمت کابل شارژ ریمکس برای شما به نمایش در خواهد آمد. در این مرحله می‌توانید با انتخاب انواع کابل شارژ ریمکس که با نیاز و بودجه شما تناسب دارند، وارد صفحه‌ی مقایسه شوید. در نهایت خرید کابل شارژر ریمکس از طریق یکی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده‌ی محصول مورد نظر شما ممکن خواهد بود.

سوالات متداول زومیت

 • کابل شارژ USB ریمکس ساخت کدام کشور است؟

  ریمکس یک برند چینی است که از سال ۲۰۰۸ در زمینه تولید لوازم جانبی کامپیوتری فعالیت دارد.

 • آیا کابل شارژر ریمکس گارانتی دارد؟

  خیر، انواع کابل شارژ ریمکس معمولا به دلیل واردات غیررسمی فاقد گارانتی مناسب و بلندمدت هستند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه