قیمت کابل شارژ پرو وان

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

۲۲٬۴۰۰

سازنده
240
44
149
56
98
59
72 برند دیگر
تعداد رابط
25
0
0
0
1
0
1 تعداد رابط دیگر
نوع سری
4
22
0
نوع رابط
14
7
6
0
0
0
3 نوع رابط دیگر
نوع اتصال به منبع
5
21
طول کابل
1
0
25
0
0
0
22 طول کابل دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
26 کابل شارژ USB
کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Lightning مدل PCC385L با طول 1 متر سفید
یک به یک Lightning
1 متر PVC
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از72,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-C به Type-C مدل PCC111 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
100 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از210,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Micro-USB مدل PCC170 با طول 1 متر قرمز
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از69,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C+Lightning مدل PCC260 با طول 1 متر
یک به دوLightning، Type-C
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از219,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Micro-USB مدل PCC195 با طول 2 متر
یک به یک Micro-USB
2 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از150,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Micro-USB مدل PCC335M با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از109,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Micro-USB مدل PCC400M با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر سیلیکون
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از140,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Lightning مدل PCC175 C10 Series با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر پلاستیک
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از95,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Micro-USB مدل PCC405M با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 مترTPE
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از112,270تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC380C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از215,820تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC345C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از123,170تومان

کانکتور و اتصال کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Lightning مدل PCC340L با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از126,440تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Lightning مدل PCC115 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 مترTPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از119,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC165 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 30 مگابیت بر ثانیه

از100,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC405C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 مترTPE
10 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از115,000تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC390C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از111,543.3تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC240C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از105,730تومان

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Micro-USB مدل PCC385M با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر PVC
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC385C با طول 1 متر مشکی
یک به یک Type-C
1 متر PVC
12 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

کابل شارژ USB پرو وان Type-C به Type-C مدل PCC112 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
60 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

کابل شارژ USB پرو وان Type-C به Type-C مدل PCC113 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
60 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

کابل شارژ USB پرو وان Type-C به Lightning مدل PCC114 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
20 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

کابل شارژ USB پرو وان Type-C به Type-C مدل PCC116 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر TPE
60 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC400C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر سیلیکون
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

تبلیغات
کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Lightning مدل PCC300L با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

کابل شارژ USB پرو وان Type-A به Type-C مدل PCC230C با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر Cotton
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه