قیمت کابل شارژ بیاند

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

۲۲٬۴۰۰

سازنده
240
44
149
56
98
59
72 برند دیگر
تعداد رابط
48
0
0
0
1
0
1 تعداد رابط دیگر
نوع سری
6
43
0
نوع رابط
21
13
16
0
0
0
3 نوع رابط دیگر
نوع اتصال به منبع
7
42
طول کابل
9
0
37
0
0
0
22 طول کابل دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
49 کابل شارژ USB
کانکتور کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-330 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از65,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-307 با طول 2 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
2 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از128,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BUM-201 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از57,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-312 با طول 1 متر مشکی
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از65,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-323 با طول 0.30 متر
یک به یک Type-C
0.30 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از57,000تومان

کانکتور کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-578 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر بافت پلاستیک
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از80,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-306 با طول 1 متر مشکی
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از72,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-530 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از124,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-303 با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از72,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-310 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
2 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از84,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-311 با طول 2 متر
یک به یک Type-C
2 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از84,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-519 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از121,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-333 با طول 0.3 متر
یک به یک Lightning
0.3 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از41,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB+Type-C مدل BA-319 با طول 1 متر
یک به دو Type-C، Micro-USB
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از78,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-315 با طول 2 متر مشکی
یک به یک Lightning
2 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از84,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-532 با طول 1 متر
یک به یکType-C
1 مترTPE
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از121,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-348 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر TPE
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از86,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-C به Type-C مدل BA-515 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر PVC
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از76,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-304 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از69,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-557 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از101,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-531 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر TPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از120,000تومان

کانکتور کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-567 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از97,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-577 با طول 1 متر نقره ای
یک به یک Micro-USB
1 متر بافت پلاستیک
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از98,800تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-508 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از121,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-522 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از102,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-313 با طول 0.3 متر
یک به یک Micro-USB
0.3 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از49,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-C به Type-C مدل BCC-532 با طول 1 متر
یک به یکType-C
1 متر کنافی
60 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از278,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-C به Type-C مدل BA-514 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 مترTPE
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از91,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-C به Type-C مدل BA-526 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از120,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-517 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 مترTPE
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از106,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-301 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از65,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-309 با طول 2 متر قرمز
یک به یک Type-C
2 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از101,000تومان

تبلیغات
کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-534 با طول 1 متر
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از115,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-524 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 مترTPE
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از101,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Lightning مدل BA-343 با طول 1 متر
یک به یک Lightning
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات 480 مگابیت بر ثانیه

از71,300تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-535 با طول 1 متر
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10.5 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

از111,000تومان

کابل شارژ USB بیاند Type-C به Type-C مدل BCC-542 با طول 2 متر
یک به یک Type-C
2 متر TPE
60 وات قابلیت شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Type-C مدل BA-320 با طول 1 متر مشکی
یک به یک Type-C
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-332 با طول 2 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
2 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

کابل شارژ USB بیاند Type-A به Micro-USB مدل BA-300 با طول 1 متر مشکی
یک به یک Micro-USB
1 متر کنافی
10 وات فاقد شارژ سریع
قابلیت انتقال اطلاعات -

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه