قیمت All in One EFK

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۹۴٬۴۸۸٬۰۰۰

۲

سازنده
34
147
87
123
73
88
13 برند دیگر
ابعاد نمایشگر
0
0
0
0
21
62
8 ابعاد نمایشگر دیگر
دسته پردازنده
133
0
سازنده پردازنده مرکزی
133
0
0
حافظه رم
64
7
62
0
0
0
2 حافظه رم دیگر
نوع حافظه داخلی
0
133
0
0
تعداد کل درگاه‌های USB
133
0
0
0
0
0
1 تعداد کل درگاه‌های USB دیگر
درایو نوری
2
131
وبکم
2
131
میکروفن داخلی
0
130
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
133 All in One
3.8
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 8GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از29,300,000تومان

3.8
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از28,800,000تومان

4
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 8GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از32,100,000تومان

4.4
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از29,200,000تومان

4.2
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 16GB 1TB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
16 گیگابایت رم 1 ترابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از37,600,000تومان

4.1
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 16GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از29,800,000تومان

4
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 8GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از29,700,000تومان

4.3
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 16GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از36,500,000تومان

3.8
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 16GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از36,100,000تومان

4.8
DRAGON 27 ای اف کی - Core i3-10100 UHD 630 8GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i3-10100 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از27,700,000تومان

4.6
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 8GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از35,500,000تومان

3.8
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 16GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از33,100,000تومان

3.6
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 16GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از30,300,000تومان

3.7
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 16GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از33,500,000تومان

4.2
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 16GB 1TB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 1 ترابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از34,600,000تومان

4.6
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 8GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از35,100,000تومان

3.9
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 16GB 256GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از30,200,000تومان

3.5
DRAGON 27 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 8GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از32,500,000تومان

4.3
DRAGON 27 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 16GB 512GB
27 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از30,800,000تومان

3.8
DRAGON 22 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 8GB 256GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.1
DRAGON 22 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 16GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.9
DRAGON 22 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 16GB 256GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.3
DRAGON 22 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 16GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.3
DRAGON 22 ای اف کی - Core i3-10100 UHD 630 8GB 128GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i3-10100 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 128 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

DRAGON 22 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 8GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.8
DRAGON 22 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 8GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4
VIPER 24 ای اف کی - Core i3-10100 UHD 630 4GB 256GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i3-10100 اینتل UHD Graphics 630
4 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.6
DRAGON 24 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 16GB 1TB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
16 گیگابایت رم 1 ترابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.2
SHARK 24 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 8GB 512GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.3
VIPER 24 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 512GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.7
DRAGON 22 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 16GB 256GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.1
DRAGON 22 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.9
VIPER 22 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 17 × 42 × 53 سانتی‌متر

4.4
SHARK 24 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 16GB 512GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
16 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4
SHARK 24 ای اف کی - Core i5-11400 UHD 730 16GB 256GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-11400 اینتل UHD Graphics 730
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

4.2
SHARK 24 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 8GB 256GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.8
DRAGON 22 ای اف کی - Core i7-11700 UHD 750 8GB 512GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-11700 اینتل UHD Graphics 750
8 گیگابایت رم 512 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.8
VIPER 24 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 256GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.9
DRAGON 22 ای اف کی - Core i5-10400 UHD 630 8GB 256GB
22 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i5-10400 اینتل UHD Graphics 630
8 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر

3.5
DRAGON 24 ای اف کی - Core i7-10700 UHD 630 16GB 256GB
24 اینچ 1080×1920 - FHD
اینتل Core i7-10700 اینتل UHD Graphics 630
16 گیگابایت رم 256 گیگابایت SSD
6 کیلوگرم 19 × 43.5 × 59 سانتی‌متر