۳۶ درصد از عکاسان حرفه‌ای با گوشی هوشمند عکس می‌گیرند

۳۶ درصد از عکاسان حرفه‌ای با گوشی هوشمند عکس می‌گیرند

با افزایش روزبه‌روز کیفیت دوربین‌‌ گوشیهای هوشمند، نسبت قابل توجهی از عکاسان حرفهای برای خلق تایم لپس یا کاور مجلهها از موبایل خود استفاده میکنند.

تولیدکنندگان تلفنهوشمند و شرکتهای بازاریابی و تبلیغاتیِ آنها اغلب اصرار دارند کیفیت و ویژگیهای دوربینگوشیهای هوشمند را هم‌سطح دوربینهای DSLR یا حرفهای قرار بدهند؛ ادعایی که باعث دلخوری و گاهی پوزخند بسیاری از افراد در دنیای عکاسی میشود.

به گزارش پتاپیکسل، Suite 48 Analytics از ۸۸۱ عکاس حرفه‌ای در مورد استفاده‌ از گوشی هوشمند برای عکاسی حرفه‌ای نظرسنجی و Statista نتایج جالب آن را منتشر و به دو صورت زیر تفسیر کرده است:

Suite 48 Analytics

از یک سو تنها ۱۳ درصد از عکاسان پاسخ دادهاند که بیش از ۵۰ درصد از عکسهای حرفهای خود را با گوشی هوشمند میگیرند و ۶۴ درصد اظهار داشتند که هیچگاه برای گرفتن عکسهای فروشی خود از موبایل استفاده نمیکنند؛ به عبارت دیگر موبایلهایی که دوربینباکیفیت دارند برای دوربینهای مستقل و جدی تهدیدی محسوب نمیشوند.

از سوی دیگر، طبق نتایج این نظرسنجی ۳۶ درصد از عکاسان حداقل برخی از کارهای حرفه‌ای خود را با دوربین گوشی ثبت کرده‌اند.

طبق یافتههای جدید این نظرسنجی، دوربینگوشیهای هوشمند در حدی پیشرفت کردهاست که میتواند انتخاب بسیاری از متخصصان دنیای عکاسی برای خلق آثاری حرفهای باشد.

درحالیکه برخی از عکاسان از دوربین موبایلهای خود برای عکسهای فروشی و سفارش مشتریان استفاده میکنند، ۵۸ درصد از پاسخدهندگان اظهار داشتند که از گوشی هوشمند برای تولید محتوای تصویری وبسایت یا رسانههای اجتماعی خود یا گرفتن عکسهای پشت صحنهی فعالیتها استفاده میکنند.

 Statista دربارهی پیشرفت دوربین‌‌ گوشی‌های هوشمند اینگونه نوشت:

به لطف پیشرفتهای سختافزاری و حتی مهمتر از آن، بهبود تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی، اکنون صدها میلیون کاربر تلفنهوشمند بدون نیاز به تجهیزات تخصصی عکاسی قادر به گرفتن عکسهایی حرفهای هستند؛ حتی ظهور دوربینهای دیجیتال ارزانقیمت در اوایل قرن بیست و یکم نتوانسته بود این‌چنین امکان عکاسی را برای همهی افراد فراهم کند.

شما برای عکاسی از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟ به نظر شما دوربین‌ گوشی هوشمند به اندازه‌ی دوربین‌های حرفه‌ای برای عکاسی مناسب است؟

Banner Zoomit HR
منبع petapixel

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده