۳۶ درصد از عکاسان حرفه‌ای با گوشی هوشمند عکس می‌گیرند

یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
مطالعه 2 دقیقه
با افزایش روزبه‌روز کیفیت دوربین‌‌ گوشی‌های هوشمند، نسبت قابل توجهی از عکاسان حرفه‌ای برای خلق تایم لپس یا کاور مجله‌ها از موبایل خود استفاده می‌کنند.

تولیدکنندگان تلفنهوشمند و شرکتهای بازاریابی و تبلیغاتیِ آنها اغلب اصرار دارند کیفیت و ویژگیهای دوربینگوشیهای هوشمند را هم‌سطح دوربینهای DSLR یا حرفهای قرار بدهند؛ ادعایی که باعث دلخوری و گاهی پوزخند بسیاری از افراد در دنیای عکاسی میشود.

به گزارش پتاپیکسل، Suite 48 Analytics از ۸۸۱ عکاس حرفه‌ای در مورد استفاده‌ از گوشی هوشمند برای عکاسی حرفه‌ای نظرسنجی و Statista نتایج جالب آن را منتشر و به دو صورت زیر تفسیر کرده است:

از یک سو تنها ۱۳ درصد از عکاسان پاسخ دادهاند که بیش از ۵۰ درصد از عکسهای حرفهای خود را با گوشی هوشمند میگیرند و ۶۴ درصد اظهار داشتند که هیچگاه برای گرفتن عکسهای فروشی خود از موبایل استفاده نمیکنند؛ به عبارت دیگر موبایلهایی که دوربینباکیفیت دارند برای دوربینهای مستقل و جدی تهدیدی محسوب نمیشوند.

از سوی دیگر، طبق نتایج این نظرسنجی ۳۶ درصد از عکاسان حداقل برخی از کارهای حرفه‌ای خود را با دوربین گوشی ثبت کرده‌اند.

طبق یافتههای جدید این نظرسنجی، دوربینگوشیهای هوشمند در حدی پیشرفت کردهاست که میتواند انتخاب بسیاری از متخصصان دنیای عکاسی برای خلق آثاری حرفهای باشد.

درحالیکه برخی از عکاسان از دوربین موبایلهای خود برای عکسهای فروشی و سفارش مشتریان استفاده میکنند، ۵۸ درصد از پاسخدهندگان اظهار داشتند که از گوشی هوشمند برای تولید محتوای تصویری وبسایت یا رسانههای اجتماعی خود یا گرفتن عکسهای پشت صحنهی فعالیتها استفاده میکنند.

 Statista دربارهی پیشرفت دوربین‌‌ گوشی‌های هوشمند اینگونه نوشت:

شما برای عکاسی از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟ به نظر شما دوربین‌ گوشی هوشمند به اندازه‌ی دوربین‌های حرفه‌ای برای عکاسی مناسب است؟

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود