مایکروسافت و گوگل پس‌ از ۶ سال آتش‌بس، برای نبردی دیگر آماده می‌شوند

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۰
مطالعه 2 دقیقه
با توجه به شواهد موجود، به‌ نظر می‌رسد مایکروسافت و گوگل پس‌ از ۶ سال خود را برای نبرد دیگری آماده کرده‌اند.

مایکروسافت و گوگل در سال ۲۰۱۵، برای جلوگیری از درگیریقانونی و شکایتبه نهادهای نظارتی، توافق آتشبس امضا کردند. بهگزارش بلومبرگ، این توافق از اردیبهشت امسال منقضی شدهاست. نکته قابلتوجه اینکه بعد از اجرای کمپین Scroogled توسط مایکروسافت برای حملهبه گوگل، دیگر شاهد درگیری آن‌ها نبودهایم؛ اما دوباره بین این دو شرکت تنش و درگیری به وجود آمدهاست.

پس از آنکه مایکروسافت از قانون پرداخت به ناشران خبر در استرالیا حمایت کرد، گوگل مجبور شد به ناشران پول پرداخت کند. گوگل در واکنش‌ به مایکروسافت این حرکت را مانع کسبوکار آزاد اینترنتی دانست و آن را بهشدت محکومکرد. مایکروسافت همچنین از گوگل بهدلیل تسلطبر بازار تبلیغات انتقاد کرد و گفت گوگل ناشرانرا برای کسب درآمد بیشتر به استفاده از خدمات خود مجبور میکند.

در پنج سالاخیر رقابت ایندو شرکت بهخاطر این توافق در سکوت ادامه پیدا کرده است. زمانیکه دادخواست ضد انحصار موتور جستجو علیهگوگل تنظیمشد، مایکروسافت دربارهآن صحبت نکرد. این دادخواست توسط دولت آمریکا تنظیم شده بود؛ اما مایکروسافت با اینکه در رتبه دوم موتورهای جستجو قرار داشت، تصمیم گرفت دربارهی آن سکوت کند.

به گفته فایننشال تایمز، قرار بود توافق آتشبس مایکروسافت و گوگل، همکاری این دو شرکت را افزایش بدهد. مایکروسافت امیدوار بود با کمک گوگل بتواند نرمافزارهای اندروید را روی ویندوز اجرا کند؛ اما این اتفاق رخ نداد و مایکروسافت برای این اقدام با آمازون همکاری کرد.

به‌احتمال‌ زیاد همانند زمان‌ قبل‌ از توافق دوباره شاهد نبرد شدیدی بین مایکروسافت و گوگل خواهیم بود. در سال ۲۰۱۳ و زمانی‌ که ویندوزفون در اوج بود، نبرد سختی بین‌ این دو شرکت بر سر یوتیوب شکل گرفت. مایکروسافت در طول چندین ماه، به‌ فروش لیوان و تی‌شرت‌هایی با نوشته و طرح‌های ضد گوگل مشغول بود و با تبلیغات منفی خود، کروم‌بوک‌ها را زیر سؤال می‌برد.

یکی از لیوان‌های کمپین Scroogled با علامت کروم و نوشته‌ی «آرامش خود را درحالی‌که اطلاعاتتان را می‌دزدیم حفظ کنید»

از زمان اجرای کمپین Scroogled توسط مایکروسافت، این دو شرکت با تغییرات زیادی مواجه شده‌اند. حتی رئیس این دو شرکت تغییر کرده است؛ اما با حمله گوگل به مایکروسافت در ابتدای امسال، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که این دو غول فناوری خود را برای نبرد آماده کرده‌اند.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود