مک او اس

مک او اس / macOS نام جایگزین OSX سیستم عامل دسکتاپ اپل است و در لپ تاپ مک بوک، مک بوک پرو، مک بوک ایر، آیمک، مک مینی و مک پرو به کار می‌رود.

| ۱۱:۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | 19 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | 16 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | 31 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۱:۵۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | 13 دیدگاه

| ۲۲:۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | 16 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | 42 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | 2 دیدگاه