علائم افسردگی با کاهش سریع عملکرد کلیه ارتباط دارد

علائم افسردگی با کاهش سریع عملکرد کلیه ارتباط دارد

مطالعه‌ای روی بزرگ‌سالانی با عملکرد طبیعی کلیه نشان داد کسانی که به‌طور مکرر دچار علائم افسردگی بودند، با احتمال بیشتری در آینده دچار کاهش عملکرد کلیه می‌شدند.

افسردگی وضعیتی شایع در افراد میان‌سال و مسن است و می‌تواند در مشکلات جسمی و روانی مختلف مؤثر باشد. پژوهش‌های گذشته ارتباط بین علائم افسردگی و کاهش سریع عملکرد کلیه را در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه (CKD) نشان داده‌اند. برای یافتن پیوند احتمالی بین افسردگی و کاهش عملکرد کلیه در بزرگ‌سالانی با عملکرد طبیعی کلیه، تیمی به سرپرستی شیان‌هویی کین اطلاعات مربوط به ۴۷۶۳ فرد را بررسی کردند که هنگام ثبت‌نام در مطالعه طولی سلامت و بازنشستگی چین (CHARLS)، کلیه‌های سالمی داشتند.

به‌گزارش ساینس دیلی، در آغاز مطالعه ۳۹ درصد از شرکت‌کنندگان دچار علائم افسردگی شدیدیی بودند و در دوره پیگیری که به‌طور متوسط چهار سال طول کشید، ۲۶۰ نفر از شرکت‌کنندگان (۶ درصد) دچار کاهش سریع عملکرد کلیه شدند. بین علائم افسردگی در آغاز مطالعه و کاهش سریع عملکرد کلیه در جریان دوره‌ی پیگیری، ارتباط معناداری وجود داشت. احتمال تجربه‌ کاهش سریع عملکرد کلیه در شرکت‌کنندگان دچار علائم مکرر افسردگی، ۱/۴ برابر بیشتر از شرکت‌کنندگانی بود که علائم افسردگی آن‌ها مکرر نبود. دکتر کین گفت:

بیماری مزمن کلیه در سراسر جهان یکی از عوامل اصلی خطر بیماری قلبی‌عروقی و نارسایی کلیه و مرگ است؛ بنابراین، شناسایی عوامل خطر تغییرپذیر با منجرشدن به تشخیص زودتر و پیشگیری ممکن است از بار عظیم بیماری مزمن کلیه و عوارض مرتبط با آن کم کند. درحالی‌که مطالعه ما رابطه سببی را ثابت نمی‌کند، نشان داد علائم افسردگی ارتباط معناداری با کاهش سریع عملکرد کلیه در بزرگ‌سالان چینی دارای عملکرد طبیعی کلیه داشت. اگر این نتایج در مطالعات دیگر تأیید شود، داده‌های ما شواهدی برای غربالگری علائم افسردگی و مداخلات روان‌شناختی مؤثر به‌منظور بهبود پیشگیری از بیماری مزمن کلیه فراهم خواهد کرد.

این مطالعه در مجله CJASN منتشر خواهد شد.

منبع sciencedaily
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده