پردازش کوانتومی گوگل به ساخت دارو کمک می‌کند

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
مطالعه 1 دقیقه
بخش Quantum AI گوگل با همکاری شرکت داروسازی بوهرینگر اینگلهایم، به کمک پردازش کوانتومی روی ساخت نسل جدید داروها کار می‌کنند.

همکاری گوگل و شرکت داروسازی بوهرینگر اینگلهایم باعث تولید نسل جدیدی از داروها خواهد شد که روند ساخت آن‌ها بسیار دشوار است و نیاز به پردازش سنگینی دارد. براساس گزارش Engadget، این دو شرکت قصد دارند تکنولوژی پردازش کوانتومی جدیدی تولید کنند که دینامیک مولکولی را شبیه‌سازی کند یا متوجه شود که مولکول‌ها و اتم‌ها چگونه حرکت می‌کنند.

بوهرینگر اینگلهایم یک آزمایشگاه جدید برای این تحقیقات که در مدت سه سال انجام می‌شود، تأسیس کرده است. این شرکت ادعا می‌کند اولین داروسازی است که با همکاری گوگل در حوزه پردازش کوانتومی فعالیت می‌کند.

بوهرینگر اینگلهایم با کمک کامپیوتر کوانتومی قصد دارد داروی «درون رایانه‌ای» (in silico) تولید کند و گوگل کامپیوتر کوانتومی و الگوریتم‌های آن را تأمین می‌کند.

پردازش کوانتومی در حوزه داروسازی بسیار موفق عمل کرده‌اند؛ چرا که در حالت تئوری و در مقایسه با شبیه‌سازی با کامپیوتر معمولی، می‌تواند از پس مولکول‌های بیشتر و پیچیده‌تری بربیاید. گوگل اعلام کرده است که کامپیوتر کوانتومی می‌تواند به شکل بسیار دقیقی مدل سیستم مولکولی را خلق کند.

کامپیوترهای پرقدرت کنونی اکثر داروها را شبیه‌سازی می‌کنند؛ اما برای داروهایی که در مرحله تحقیق و توسعه هستند و با هدف مقابله‌ی مولکولی با بیماری خاصی طراحی می‌شوند، خوب عمل نمی‌کنند. پردازش کوانتومی می‌تواند به شکل دقیقی این شبیه‌سازی‌ها را انجام بدهد.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود