روشی برای محاسبه‌ی کالری مصرف‌شده طی فعالیت‌های مختلف

پنج‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵
مطالعه 4 دقیقه
کالری مصرفی در طی فعالیت‌های مختلف مثل نشستن و راه رفتن بسته به نوع غذا و ویتامین جذب‌شده متفاوت است. گرچه محاسبه‌ی کالری بهترین راه کاهش وزن نیست اما دانستن آن می‌تواند مفید و سرگرم‌کننده باشد.
تبلیغات

کارهایی مثل نشستن، نرخ استراحت ما را حفظ می‌کنند. فعالیت‌های شدید می‌توانند بیش از ۱۰ برابر انرژی بسوزانند و با این‌که محاسبه‌‌ی کالری لزوما بهترین راه کاهش وزن نیست؛ اما برای مثال، دانستن امکان مصرف کالری دوناتی که همکارتان آورده است در یک بازی فوتبال، می‌تواند مفید و حتی سرگرم‌کننده باشد.

خوشبختانه، یک روش علمی برای محاسبه‌ی میزان کالری هر چیزی وجود دارد. مطمئناً، اپلیکیشن‌هایی وجود دارند که میزان کالری سوزانده‌شده در طول دوچرخه‌سواری را محاسبه می‌کنند، اما مسئله فراتر از این‌ها است.

آیا می‌خواهید بدانید در طول کارهایی مثل سفر، دوشیدن گاو (به‌صورت دستی)، تمیز کردن یک کلیسا و بسیاری فعالیت‌های دیگر چه میزان کالری مصرف می‌شود؟ اطلاعاتی وجود دارند که در محاسبه‌ی این مقادیر همراه با کالری‌های سوزانده‌شده در طول انواع ورزش‌های مختلف به شما کمک می‌کنند

محققان در طول سالیان دراز به ارزیابی بخشی از انرژی لازم برای انواع فعالیتها پرداختهاند. برای اینکه دانشمندان دیگر بتوانند مطالعاتی در مقیاس بزرگ توسعه دهند، محققان مؤسسههای ملی بهداشت (NIH) و دانشگاه ایالت آریزونا به اجرای نسخههای بهروزشده از اطلاعات وب‌سایت خلاصه‌ی فعالیت‌های فیزیکی (Compendium of Physical Activities) پرداختهاند.

هر شخصی میتواند وارد این وبسایت شود و به جستوجوی فعالیت و محاسبهی کالریها در طول انجام کارهای مختلف بپردازد. این کار با چند محاسبهی ساده انجام میشود.

روش محاسبه

این محاسبه به یک مقدار کلیدی به نام MET وابسته است که نشاندهندهی یک معادلهی متابولیک است. یک MET دقیقا برابر با انرژی آرام نشستن است و میتوان آن را برابر با یک کیلوکالری/کیلوگرم بر ساعت در نظر گرفت. از آنجا که انرژی نشستن، یک MET است؛ یک فرد ۷۰ کیلوگرمی درصورتی‌که به مدت یک ساعت آرام بنشیند ۷۰ کالری غذایی (کیلوکالری) خواهد سوزاند.

اگر مقدار MET دو باشد، همان شخص در یک ساعت ۱۴۰ کالری خواهد سوزاند.

در وبسایت Compendium میتوانید به جستوجوی فعالیتهای مختلف بپردازید. تیم بیزنس اینسایدر هم در یک مقالهی دیگر تعداد کالری را برای بعضی از محبوبترین فعالیتها ارائه کردهاست؛ اما اگر میخواهید خودتان این محاسبات را انجام دهید، به این روش عمل کنید.

در ابتدا وزن خود را به کیلوگرم تعیین کنید. سپس فعالیت مورد نظر خود را در سایت Compendium جستوجو کنید. یک منوی آبشاری در سایت با عنوان «Activity Categories» وجود دارد. در این منو، فهرستی طولانی از دستهها را مشاهده میکنید که با دوچرخهسواری شروع‌ می‌شود و با فعالیتهای داوطلبانه به پایان میرسد. اگر یک دسته را باز کنید، میتوانید فعالیتهای زیر آن را ببینید.

اگر ورزش را باز کنید (دستهی ۱۵) میتوانید یک فعالیت را انتخاب کنید. فهرستهای زیادی برای بعضی فعالیتها وجود دارند؛ برای مثال بوکس در رینگ و تمرین بوکس با کیسه تفاوت است. از 2011 Compendium مقدار MET را جستوجو کنید (این مقدار به‌روزترین مقدار MET است). اگر رنگ MET آبی باشد، یعنی مطالعات منتشرشدهای در مورد آن وجود دارد. اگر قرمز باشد، فقط یک تخمین است.

در حالت کلی معادلهی شما به این صورت است: مقدار MET ضربدر جرم بر حسب کیلوگرم برابر است با تعداد کالریهای سوزانده‌شده در ساعت (MET × وزن به کیلوگرم = کالری/ساعت). اگر میخواهید بدانید چه مقدار کالری را در نیم ساعت سوزاندهاید، این عدد را بر دو تقسیم کنید. اگر میخواهید در مورد ۱۵ دقیقه بدانید، عدد را بر چهار تقسیم کنید.

نرخ متابولیک هر شخص در حالت استراحت اندکی متفاوت است. طبیعتاً بعضی افراد هم‌وزن بسته به تعدادی از معیارها، کالری کمتر یا بیشتری می‌سوزانند و این تفاوت‌ها می‌توانند قابل توجه باشند

پس اگر یک فرد تقریبا ۸۰ کیلوگرمی بخواهد در بازی رقابتی فوتبال ( MET=10) به مدت یک ساعت شرکت کند، معادله‌‌ی کالریهای سوزانده‌شده به این صورت  درمیآید: ۷۹.۳۸ کیلوگرم × ۱۰= ۷۹۳.۸ کالری/ساعت.

چند هشدار در این مورد وجود دارد. نرخ متابولیک هر شخص در حالت استراحت اندکی متفاوت است. طبیعتاً بعضی افراد هم‌وزن بسته به تعدادی از معیارها، کالری کمتر یا بیشتری می‌سوزانند و این تفاوت‌ها می‌توانند قابل توجه باشند

بر اساس توضیحات وبسایت Compendium، این دسته از محاسبات تفاوتهای جرم، چربی بدن، سن، جنسیت، بازدهی حرکتی و شرایطی مثل قد بلند را که ممکن است بر انرژی یک فعالیت تأثیر بگذارند، در نظر نمیگیرد.

همچنین این محاسبات تنها بر اساس زمان سپریشده در حرکت محاسبه میشوند؛ پس اگر نیمی از بازی فوتبال در حال ایستادن سپری میشد، باید آن عدد را به نصف تقسیم کنید و سپس برای دانستن میزان انرژی در آن ساعت، میزان کالریهای سوزانده‌‌شده در طول ایستادن را اضافه کنید.

در نتیجه، این آسانترین راه برای دستیابی به یک تخمین علمی از کالریهای سوزاندهشده در یک فعالیت است و هنگامی که به بررسی این فعالیتها میپردازید، با انواع نکات جالب روبهرو میشوید که در این لیست وجود دارند.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات

نظرات

تبلیغات