۵۰ میلیون تومان مالیات سالیانه برای واحدهای مسکونی خالی درنظر گرفته شد

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۱
مطالعه 2 دقیقه
مجلس با تصویب طرح مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول به‌میزان ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر قصد دارد تا وضعیت مسکن را به‌صورت کوتاه‌مدت ساماندهی کند.

پس از راه‌اندازی سامانه ملی املاک به‌منظور شناسایی خانه‌های خالی از سکنه، اکنون مجلس، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول به‌میزان ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر را تصویب کرده است.

به‌گفته‌ی مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، حدود ۵۴ میلیون تومان براساس متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران درنظر گرفته شده که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، حدود ۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان معادل ۵۰ میلیون تومان برای سال اول، ۱۰۰ میلیون تومان برای سال دوم و ۱۵۰ میلیون تومان برای سال سوم محاسبه می‌شود.

محمود محمودزاده، معاون وزارت راه و شهرسازی نیز خبر داده که طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، با اتمام شناسایی واحدهای مسکونی خالی تا ۲۰ مرداد آغاز و از این تاریخ، سه ماه به مالکان برای خوداظهاری مهلت داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وظیفه‌ی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده که با ارسال پیامکی به مالکان این خانه‌ها و اظهار نسبت به داشتن مستأجر، مالک باید مدارک اجاره‌ی ملک خود را ارائه کند؛ درغیراین‌صورت، مبنا بر خالی‌بودن واحد مسکونی گذاشته شده و خانه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

معاون وزارت راه می‌گوید: «تاکنون هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن‌ها آنالیز شده است و به زودی پیامک آن برای مالکان ارسال می‌شود.»

به‌گفته‌ی محمودزاده، بخش خصوصی در سال‌های اخیر حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته است و اکنون وجود بیش از دو میلیون واحد مسکونی خالی می‌تواند چهار سال کمبود تولید مسکن را جبران کند.

مطالب مشابه

نظرات