مهارت های ارتباطی، نقطه ضعف اکثر مدیران کسب و کار

مهارت های ارتباطی، نقطه ضعف اکثر مدیران کسب و کار

نتیجه‌ی یک نظرسنجی از ۱۰۰۰ کارمند، نشان میدهد که اکثر مدیران در مهارتهای ارتباطی ضعف دارند و نمیتوانند منظور خود را به‌خوبی منتقل کنند.

ارتباط مؤثر، پایه و اساس تمامی کارها و روندها در محیط کار است. تفهیم انتظارات و مسیردهی به شرکت، بدون ارتباطات مفید میسر نخواهد بود. از طرفی عدم وجود راههای ارتباطی مفید و کارآمد، ضربهی بزرگی به کارهای تیمی میزند و خلاقیت را نیز از بین خواهد برد.

در نظرسنجی مشترک شرکتهای Interact و Harris Poll، از ۱۰۰۰ شرکت‌کننده در مورد بزرگ‌ترین نقطهضعفهای مدیرانشان سؤال شد و ۹۱ درصد از آن‌ها معتقد بودند کمبود مهارتهای ارتباطی، بزرگ‌ترین ایراد مدیران است. نتایج جزئیتر این تحقیق نشان میدهند که کمبود هوش هیجانی در ارتباطات، نقطهضعفی اساسی است که مشکلات بزرگ‌تری برای سازمانها ایجاد میکند.

بزرگ‌ترین مشکلات ارتباطی مدیران از دید شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عبارتند از:

  • درک نکردن دستاوردهای کارمندان - ۶۳ درصد
  • عدم شفافسازی در تشریح مسیر شرکت - ۵۷ درصد
  • نداشتن زمان کافی برای دیدار با کارمندان - ۵۲ درصد
  • صحبت نکردن با زیردستان - ۵۱ درصد
  • سوء استفاده از ایدههای دیگران - ۴۷ درصد
  • ارائه نکردن انتقادهای سازنده - ۳۹ درصد
  • ندانستن نام کارمندان - ۳۶ درصد
  • صحبت نکردن با دیگران بهصورت تلفنی و مستقیم - ۳۴ درصد
  • پرس و جو نکردن در مورد زندگی شخصی و مشکلات فردی کارمندان - ۲۳ درصد

از دیگر ایراداتی که از طرف شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در مورد مدیران دیده میشد میتوان به مدیریت جزئی، توهین، بیحرمتی و خودشیفتگی اشاره کرد که همگی نتایج کمبود هوش هیجانی در مدیران هستند.

مدیریت‌زمان

راه حل

تعامل سالم و مفید در محیط کار، نیاز به ارتباطات و اصالت رفتار از طرف مدیران دارد؛ یعنی مدیران باید به‌صورت خودجوش، کارمندان را در کارهای شرکت دخیل کنند، از آن‌ها قدردانی کنند و آن‌ها را به رسمیت بشناسند، تعامل معنادار داشته باشند و بازخوردهای دوطرفه را در شرکت به جریان بیندازند.

لو سولومون، مدیرعامل شرکت Interact، در پایان نظرسنجی نکاتی کلیدی برای مدیران عنوان کرده است:

قدردانی ویژه داشته باشید

قدردانی زبانی، بهترین راهقدردانی از افراد نیست. سعی کنید به‌طور ویژه از افرادی که روح و قلبشان را در اختیار کار شما قرار دادهاند تشکر کنید.

به‌صورت دوستانه، خصوصی و در جمع از افراد تشکر کنید

سعی کنید ابراز تشکر و قدردانی شما تا حد امکان صمیمی و دوستانه باشد. در موقعیتهای مختلف و در جمعهای کارمندی نیز از افراد تشکر کنید تا نشان دهید ارزش کار آن‌ها را درک میکنید.

نظرخواهی کنید

مدیران باید عادت کنند که نظر کارمندان را در مشکلات و چالشهای سازمان جویا شوند. از کارمندان بپرسید چه راهحلهایی برای مسائل جاری شرکت دارند. حتی در موقعیتهای مختلف دلیل کار کردن آن‌ها برای شرکت را جویا شوید.

اطلاعات را به اشتراک بگذارید

اطلاعات اساسی عموما تا لحظهی آخر از کارمندان مخفی نگه داشته میشود. اگر مدیران حداکثر اطلاعات ممکن را در سریعترین زمان با کارمندان در میان بگذارند، از احترام بیشتری نزد آن‌ها برخوردار میشوند.

بازخورد سازنده بدهید

مدیرانی که در طول ارتباط با کارمندان، به آن‌ها بازخوردهایی سازنده و راهحلهایی مبتکرانه ارائه میدهند، موفقتر از دیگران خواهند بود. سعی کنید در موقعیتهای مختلف، بازخوردهایی از نحوهی عملکرد افراد و راهحلهایی برای بهبود آن ارائه دهید.

رفتارهای انسانی را فراموش نکنید

رهبران باهوش به اشتباهات خود اعتراف میکنند، به‌راحتی با آن‌ها کنار می‌آیند و حتی به آن‌ها میخندند. این مدیران از محبوبیت بالایی میان کارمندان خود برخوردارند؛ چرا که رفتارهایی بدون ریا از خود نشان میدهند.

نام کارمندان را به خاطر بسپارید

صدا کردن کارمندان با نام، نشان میدهد که به آن‌ها اهمیت میدهید و به‌صورت شخصی با آن‌ها ارتباط برقرار میکنید. اگر سازمان شما کارمندان زیادی دارد، این کار را با افراد نزدیکتر و ارتباطات اولیهی خود شروع کنید.

منبع inc
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده