چرا بیمه عمر برای کارآفرینان حیاتی است

چرا بیمه عمر برای کارآفرینان حیاتی است

بدون چتر حفاظتی بیمه عمر مناسب، مرگ ناگهانی یا معلولیت بنیانگذار میتواند موجب خسارت به شرکت، بدهیهای سنگین و درنهایت ورشکستی و سقوط کسب و کار شود.

شاید به این دلیل که ما انسانها ذاتا خوشبین هستیم، بیمهی عمر معمولا بین کارآفرینان رایج نیست. بر مبنای مطالعات موسسهی لیمرا (LIMRA)، حدود ۴۱ درصد صاحبان کسب‌وکارهای شخصی از پوشش بیمه عمر برخوردار نیستند؛ به این معنی که آنها بودجهی اختصاص داده‌شده‌ای برای پشتیبانی کسب و کار، کارمندان، خانواده و کسانی که تأثیرپذیر هستند ندارند.

کارآفرینان ذهن منحصر به فرد و طرز فکر خاصی دارند که آنها را از دیگران متمایز میکند. شرکت آنها با ایدهای در ذهن متولد میشود و این مسئله آنها را به افرادی بااستقامت و منظم و در عین حال، بی‌صبر تبدیل میکند. در طی قد کشیدن ایده، بنیانگذاران، تیم و خانواده‌‌ی آنها و همهی کسانی که درآیند شرکت سهمی دارند، توسط حمایتهای سرمایهگذاران محافظت میشوند. اما در آینده این گروه، آسیب‌پذیرترین افراد در برابر اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند. بدون چتر حفاظتی بیمهی عمر مناسب، مرگ ناگهانی یا معلولیت بنیانگذار میتواند موجب خسران شرکت، بدهیهای سنگین و درنهایت ورشکستی و سقوط کسب و کار شود.

دلایل مختلفی وجود دارد که کارآفرینان، بیمهی عمر را نادیده میگیرند. حین راهاندازی و گسترش کسب و کار و مشغلههای تمام‌نشدنیِ کارهای تمام‌نشدنی، بیمهی عمر به‌ندرت از اهمیت برخوردار است.

در ادامه تجربهی یکی از کارآفرینان موفق را می‌خوانیم:

وقتی من شرکتم را راه‌اندازی میکردم، تازه ازدواج کرده بودم و میدانستم که مثل بقیه استارتاپها در ابتدای کار درآمد پایداری نخواهم داشت. همانند دیگر کسب‌وکارهای کوچک شروع به صرفه‌جویی کردم و یاد گرفتم که به نحوی گلیم خود را از آب بیرون بکشم. تنها چیزی که می‌توانست چوب لای چرخم بگذارد، زمان بود. میدانستم که تا رسیدن به درآمد پایدار، خیلی نمیتوانم خانوادهام را در معرض ریسک قرار دهم.

هیچ کسی دوست ندارد درباره اتفاقات ناگوار محتمل، مانند تصادف معلولیت یا مرگ برای خود یا شریک تجاریاش فکر کند. اما یک مدیر تجاری باید همهی احتمالات مثبت و منفی را در نظر بگیرد. شما به‌عنوان کارآفرین باید شیری را که با دم آن بازی می‌کنید، از ابتدا شناسایی کنید. در غیر این صورت، اگر پشتیبانی کافی نداشته باشید تجارت و خانوادهی شما در معرض ریسک هستند.

بیمه عمر

از دید تجاری، اخذ بیمه عمر ایدهی هوشمندانهای است که میتواند شرکت را از ضررهای مادی، بدهیها و بی‌ثباتی در اثر مرگ بنیانگذار حفظ کند. هم‌چنین میتواند در مواقع بحران به کمک شما بیاید و با جریان کوتاه‌مدت مالی عملیات شما را اجرایی نگه دارد.

از دیدگاه شخصی نیز بیمهی عمر بهترین تصمیمی است که می‌توانید در حق خانوادهتان بگیرید. بررسیها نشان میدهد که فقط ۵۹ درصد کسب‌وکارهای خانوادگی برنامهریزی احتمالی برای مواجهه با مشکلات ناشی از مرگ یا معلولیت دارند. این قضیه برای کارآفرینان باهوش، آرامش خاطری است که در حین رشد کسب و کار در صورت بروز اتفاق ناگوار برای آن‌ها، خانواده و وارثان حمایت‌شده هستند.

همانند خرید کت و شلوار که باید کاملا قالب بدن باشد، طرح بیمهای که خریداری میکنید باید انطباق مناسبی با محدوده و مقیاس کسب و کار داشته باشد. مدیران باید طرح را برحسب معیارهایی از قبیل حجم بدهیها، تغییرات درآمد و تعهدات احتمالی ارزیابی کنند. یکی از دلایلی که بسیاری از شرکتها بیمهی عمر ندارند، این است که بخاطر ناآگاهی نسبت به معیارهای حیاتی، نمیدانند چگونه ریسکهای اقتصادی محتمل را حساب کنند و باید با کارشناسان مشورت کنند. ارزش‌گذاری نامناسب تجارت باعث ناکارآمدی چتر حفاظتی بیمه میشود و در مواقع بحران، پرداختیها کمتر از مقدار لازم برای احیای شرکت خواهد بود.

خوشبختانه تکنولوژی آماری و آنالیز دادهها، امکان ارزش سنجی دقیق و قابل اعتمادی را به‌منظور تعیین پوشش بیمهی مناسب برای مدیران و مشاوران فراهم کردهاست. همان‌طور که شرایط هیچ ۲ نفری یکسان نیست، هیچ استارتاپی مشابه دیگری نیست. ارزیابی چتر حفاظتی به کمک تعیین مقدار سرمایهی لازم بر حسب ارزش تجارت و سهام مدیران امکانپذیر است. با استفاده از این اطلاعات کارآفرینان می‌توانند معیارهای حیاتی شامل ارزش خرید و فروش، افراد کلیدی، عمر، معلولیت و اموال و دارایی‌های شرکت را برای تأسیس تجارت ایمن و مطمئن به‌طور دقیق در طرح خود دخیل کنند. این اطلاعات همچنین به کارآفرینان این آرامش را میدهد که تجارت و عزیزانشان با اتفاقات پیش‌بینی نشده متضرر نخواهند شد و آن‌ها میتوانند با آرامش خاطر روی کارشان تمرکز کنند

منبع Entrepreneur
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده