معماری و طراحی برترین مدارس دنیا را مشاهده کنید

معماری و طراحی برترین مدارس دنیا را مشاهده کنید

در طول دهه اخیر، فنلاند در ارائه خدمات تحصیلی به دانش آموزان، بسیار خوب عمل کرده است. مدارس فنلاند چرا و چگونه، رتبه های برتر در بین مدارس دنیا را کسب کرده اند؟ در ادامه معماری هفت نمونه از برترین مدارس دنیا که در فنلاند قرار دارند را مشاهده می کنید. این مدارس از سال 2001 تا 2010 به عنوان برترین مدارس شناخته شده اند.

ابن مدارس از سال 2001 تا 2010 به عنوان برترین مدارس دنیا معرفی شدند.

  • strömberg school, helsinki, 2001
  • viikki teacher training school, helsinki, 2004
  • hiidenkivi comprehensive school, helsinki, 2005
  • sakarinmäki school and day nursery, helsinki, 2006
  • comprehensive school in joensuu, 2007
  • enter upper secondary school and vocational college, sipoo, 2007
  • and kirkkojärvi school, espoo, 2010

مدرسه ای به نام Sipoo که در سال 2007 به عنوان یکی از برترین مدارس انتخاب شد

bestschool01

نمای داخلی مدرسه Sipoo

bestschool07

مدرسه joensuu lyceum برنده جایزه یکی از بهترین مدارس سال 2007

bestschool02

نمای داخلی joensuu lyceum

bestschool05

مدرسه برگزیده سال 2006 به نام sakarinmäki

bestschool03

نمای مدرسه kikkojärvi برگزیده سال 2010

bestschool10

ظاهر داخلی kikkojärvi

bestschool06

مدرسه hiidenkivi ، برگزیده سال 2005

bestschool09

Viikki مدرسه برگزینده سال 2004 در فنلاند

bestschool11

Strömberg مدرسه برگزیده سال 2001

bestschool12

نظر شما راجع به این مدارس چیست و کدامیک به مدرسه زمان تحصیل شما نزدیک تر است؟

منبع: Designboom

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده