دستیار صوتی الکسا

الکسا دستیار صوتی آمازون است که می‌تواند دستورات صوتی شما را دریافت کرده، متوجه شده و اجرا کند. دستیار صوتی الکسا می‌توان به پرسش‌های شما پاسخ دهد، بلیط رزرو کند، در تقویم شما قرار ملاقات تنظیم کند و ...

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۷:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | 29 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۴۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه