عصر هوش مصنوعی و اهداف جدید شرکت‌ها

دیپ فیک چه مزیت‌هایی دارد؟

دیپ فیک چیست؛ وقتی مرزی بین حقیقت و دروغ باقی نمی‌ماند

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | 7 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 20 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | 14 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | 15 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید