دیپ فیک چه مزیت‌هایی دارد؟

دیپ فیک چیست؛ وقتی مرزی بین حقیقت و دروغ باقی نمی‌ماند

هوش هیجانی خود را با سه سؤال بهبود دهید

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 16 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۳۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 4 دیدگاه

هوش مصنوعی | امیر ظاهری | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید