عصر هوش مصنوعی و اهداف جدید شرکت‌ها

دیپ فیک چه مزیت‌هایی دارد؟

دیپ فیک چیست؛ وقتی مرزی بین حقیقت و دروغ باقی نمی‌ماند

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.

| ۲۳:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | 4 دیدگاه

هوش مصنوعی | مرجان شیخی | ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | 33 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | 19 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | 8 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید