عصر هوش مصنوعی و اهداف جدید شرکت‌ها

دیپ فیک چه مزیت‌هایی دارد؟

دیپ فیک چیست؛ وقتی مرزی بین حقیقت و دروغ باقی نمی‌ماند

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.

هوش مصنوعی | مصطفی عسگری | ۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 26 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | 41 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | 34 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید