بزرگ ترین عدد اول جهان با ۱۷ میلیون رقم محاسبه شد

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۳
مطالعه 2 دقیقه
تعداد ارقام بزرگترین عدد اول جهان باز هم افزایش یافت. عدد 1-257,885,161 با 17 میلیون رقم جدیدترین عدد اول محاسبه شده می‌باشد که توسط اعضای شبکه GIMPS کشف شده است و برای نوشتن تمامی ارقام آن در کنار هم به 13 هزار برگه A4 نیاز است!!
تبلیغات

بر اساس گزارش New Scientist, چهار سال از محاسبه بزرگترین عدد اول قبلی می‌گذرد. عددی که تیم کورتیس کوپر، استاد دانشگاه Central Missouri و عضو شبکه GIMPS آن را کشف کرده بود. GIMPS که مخفف عبارت Great Internet Mersenne Prime Search است، مجموعه کامپوترهایی را شامل می‌شود که به صورت داوطلبانه مشغول محاسبه اعداد اول مرسن هستند. اعداد اول مرسن به اعداد اولی گفته می‌شود که به فرم 1-2p هستند، جاییکه p خود یک عدد اول می‌باشد.

New Scientist در ادامه افزوده است:

عدد اول جدید، که بیش از 17 میلیون رقم دارد، چهل و هشتمین عدد اول مرسنی است که تا به حال کشف شده و در عین حال چهاردهمین عددی اولی است که GIMPS تا کنون محاسبه کرده است. عدد اول قبلی که در سال 2008 و توسط شبکه GIMPS کشف شده بود، 1-243,112,609 بود که کمتر از 13 میلیون رقم را شامل می‌شد.

از لحاظ تئوری تعداد بیشمار عدد اول وجود دارد و شبکه GIMPS محاسبات بسیار پیچیده را برای یافتن آن‌ها انجام می‌دهد و این در حالی است که با کشف هر عدد، یافتن عدد بعدی بسیار مشکل‌تر می‌شود. پس احتمالا باید چند سالی دیگر منتظر نشست تا عدد بعدی کشف گردد.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات