بیگانگانی در میان ما (بخش دوم)

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳
مطالعه 5 دقیقه
آن‌ها نیز جزئی از ساکنان این کره هستند. ساکنانی زیبا، مرموز و شگفت‌انگیز که در نگاه اول شما را به شَک می‌اندازند. اینکه آیا واقعاً مخلوقاتی زمینی‌اند یا نه، بیگانگانی هستند که از قلمروهایی ناشناخته پا به سیاره‌ی ما گذارده‌اند.
تبلیغات

در بخش نخست این مطلب، شما را با شماری از ساکنان دریاها آشنا کردیم که ظاهری عجیب، متفاوت و مبهوت کننده داشتند. این بار همراه شما کمی دیگر قلمروی آن‌ها را جستجو کرده و اندکی بیشتر با این موجودات آبزی دوست داشتنی آشنا می‌شویم.

Acanthodoris Lutea

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Onchidoris Bilamellata

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Hypselodoris Apolegma

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Bioluminescent Nodibranch

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Donut Nodibranch

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Phyllidiella Pustulosa

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Okenia Hopkinsia Rosacea

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Hydatina Physis

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Ceratosoma Amoena

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Choromodoris Siensis

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Willan s Chromodoris

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Phyllodesmium Serratum

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

گاو مدیترانه‌ای (Vaquita Suiza)

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Nembrotha Kubaryana

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Hermissenda Crassicornis

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Trinchesia Sibogae

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Banyuls Sec Valenti

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Phyllodesmium Opalescens

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Flabellina

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

Glossodoris Atromarginata

حلزون‌های دریایی شگفت انگیز

اگرچه این پایان سفر ما به این دنیای شگفت‌انگیز است، اما باید همواره آماده غافلگیری‌هایی از این دست بود. قلمروهای ناشناخته بسیاری فراروی انسان قرار گرفته که دانش، علم و آگاهی ما هنوز موفق به کشف و درک آن‌ها نشده است.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات

نظرات

تبلیغات