ترس از ارتفاع یا جنون آدرنالین، انتخاب شما کدام است؟

ترس از ارتفاع یا جنون آدرنالین، انتخاب شما کدام است؟

حتماً شما هم شاهد صحنه‌هایی از کارهای عجیب و دیوانه وار عاشقان آدرنالین بوده‌اید. ماجراجویانی پر دل و جرئت و نترس که بی هیچ واهمه، خود را به قلب حادثه و خطر می‌اندازند. ترس از ارتفاع یکی از چالش‌های همیشگی است که این دسته همواره در پی مبارزه  و غلبه  بر آن هستند. آنها اغلب در جایی حاضر می‌شوند که کمتر کسی جرئت حضور در آن جا را دارد.

 اگر دوست دارید از فاصله‌ای امن و  مطمئن طعم ترس و هیجان را بچشید، بهتر است مجموعه تصاویر بعدی را از دست ندهید. تصاویری از اقدامات متهوّرانه‌ی گروهی از انسان‌ها که حتی مرگ را نیز به مبارزه دعوت کرده‌اند. افرادی که جان خود را کف دست گرفته و بدون ذره‌ای نگرانی و دلهره، شهامت و شجاعت خود را در آزمونی سخت و  نفس‌گیر به چالش کشیده‌اند.

ترس از ارتفاع

همراه شما در تجربیات متفاوت، مهیج و هراس انگیز آنها شریک خواهیم شد. راستی شما کدام یک را ترجیح می‌دهید؟ تماشای اقدامات مهیج دیگران، یا شرکت در فعالیت‌های این چنینی و حرکت بر لبه‌ی تیغ شهامت یا حماقت؟

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

ترس از ارتفاع

height 32

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها

تصاویری مهیج از حضور در بالاترین نقاط زمین و ساختمان‌ها 

height 33

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده