تماشا کنید: مدل سه بعدی از نحوه‌ی رشد تومور سرطانی

تماشا کنید: مدل سه بعدی از نحوه‌ی رشد تومور سرطانی

سرطان کابوسی است که این روزها گریبان جامعه‌ی بشری را گرفته، اما مطمئنا داشتن شناخت از این بیماری نظیر هر مشکل دیگری می‌تواند راه آسان‌تری را پیش روی جامعه‌ی پزشکی و مبتلایان برای مقابله قرار دهد. محققان تصویر سه بعدی رنگی از نحوه‌ی رشد تومور را ایجاد کرده‌اند که نمای دیگری از این بیماری را نشان می‌دهد. با زومیت همراه باشید.

 سرطان یکی از بیماری‌هایی است که این روزها شنیدن نام هراس انگیز آن با بار منفی زیادی روبرو است. با توجه به افزایش عوامل محرک این بیماری در جوامع، تعداد افراد مبتلا نیز به نسبت بسیار افزایش یافته است. گروهی از دانشمندان بین المللی نمایی سه بعدی و در عین حال رنگی از نحوه‌ی رشد تومور را ایجاد کرده‌اند که می‌توان به روشنی دید که چگونه یک تومور سرطانی در گذر زمان رشد می‌کند. در ویدیوی تولید شده هر یک از جهش‌های تومور با رنگ متفاوتی نمایش داده شده‌اند که با موفقیت هر جهش و غالب گشتن بر جهش‌های دیگر، رنگ تومور به سمت جهش موفق سوق پیدا کرده و در واقع رنگ غالب تغییر می‌کند. مدل ایجاد شده در مقایسه با نمونه‌های پیشین طراحی شده تصویر روشن‌تری را از نظر رشد تومور آلوده کردن سلول‌های سالم جانبی در اختیارمان قرار می‌دهد.

البته باید به این نکته اشاره کرد که مدل سه بعدی ایجاد شده به موجب ساده نمایش دادن فرآیند رشد، تصویر دقیقی را ارائه نمی‌دهد و چند فاکتور در آن نادیده گرفته شده است، از این‌رو نمی‌توان براساس آن پیشرفت یک تومور در دنیای واقعی را محاسبه کرد. البته وضوح بالای مدل جدید می‌تواند به محققان در درمان بیماری‌ها کمک کند. با استفاده از این مدل می‌توان تاثیر داروهای تجویز شده و میزان مقاومت تومور در برابر درمان را مشاهده کرد.

نظر شما در این خصوص چیست؟

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده