Clock Rate

Clock Rate

Clock rate یا فرکانس زمان، تعداد سیکل یا چرخش بر ثانیه است.  واحد آن هرتز Hertz است و در مدارهای همگام نظیر واحد پردازش مرکزی (CPU) استفاده می شود. Clock Rate نشان دهنده سرعت پردازش هر دستور توسط میکروپروسسور است هر چه Clock Rate یک پردازنده بیشتر باشد سرعت پردازش آن نیز بیشتر خواهد بود.

با توجه به معماری های متفاوت بکار گرفت شده در پردازنده ها، ممکن است دو پردازنده با یک Clock Rate بازده متفاوت داشته باشند بعنوان مثال پردازنده Intel 80286 عمل ضرب دو عدد در یکدیگر را در 20 سیکل انجام می دهد ولی پردازنده جدیدتر Intel 80486 این عمل را در یک سیکل انجام می دهد.  برخی از پردازده های امروزی چندین عمل را بصورت همزمان در یک سیکل پردازش می کنند.

اولین کامپیوتر تجاری که Atair 8800 نام داشت مجهز به پردازنده CPU Intel 8080 با فرکانس زمان (2MHz   میلیون سیکل در ثانیه) بود.

منبع: wikipedia | webopedia


از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید