محققان دانشگاه استنفورد روش ارزان تر و بهتری را برای تولید هیدروژن پیدا کردند

محققان دانشگاه استنفورد روش ارزان تر و بهتری را برای تولید هیدروژن پیدا کردند

هرچند بسیاری تولید خودروهای هیدروژنی را راهکاری برای کاهش آلودگی هوا می‌دانند، اما چالش‌های موجود در مسیر تولید هیدروژن، مشکلاتی را در این مسیر ایجاد کرده است. حال محققان در دانشگاه استنفورد موفق به ایجاد روش جدیدی برای تولید هیدروژن شده‌اند.

محققانِ دانشگاه استنفورد موفق به تولید هیدروژن با استفاده از یک روش جدید شده‌‌اند. البته باید به این نکته اشاره کرد که در روش جدید نیز همچنان از الکترودها در فرآیند الکترولیز استفاده می‌شود، با این تفاوت که مواد مورد استفاده در الکترودهای کاتد و آند با روش‌های پیشین تفاوت دارد. محققان در دانشگاه استنفورد به جای استفاده از مواد معمول برای کاتد و آند از ترکیب جدید اکسید نیکل-آهن در هر دو الکترود استفاده کرده‌‌اند که قادر است با همان میزان انرژی در مقایسه با روش معمول، حجم بیشتری از هیدروژن را تولید کند. براساس اطلاعات ارائه شده با استفاده از یک جریان 1.5 ولتی، می‌توان بازده 82 درصد بالاتر داشته  و حجم بیشتری از هیدروژن را تولید کرد. شاید بتوان این یافته‌ی جدید را نقطه‌ی عطفی در فرآیند تولید هیدروژن خواند که انواع صنایع را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

استفاده از این روش به اندازه‌ای کم هزینه است که براساس برآوردهای صورت گرفته و تئوری‌های ارائه شده توسط محققان، می‌توان از این سیستم بصورت شبانه روزی و ممتد برای تولید هیدروژن استفاده کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که این سیستم هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده