ساخت ماهواره «آزادست» توسط دانشجویان دانشگاه آزاد

شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۵
مطالعه 2 دقیقه
پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه درصدد ساخت «ماهواره آزادست» هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نصیری از طراحان پروژه ماهواره امید در همایش ثریا با تاکید بر لزوم گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه گفت:

وی با اشاره به روند پیشرفت در صنعت هوایی جهان در طول تاریخ با ساخت راکت، پرتابگر، موشک و ماهواره گفت:

نصیری با بیان اینکه مدیر پروژه طراحی و ساخت اولین ماهوراه ایرانی امید، یکی از دانشجویان دکتری واحد علوم تحقیقات است، افزود:

وی به طراحی ماهواره‌های یازهرا و سینا باوجود مشکلات و موانع موجود اشاره کرد و گفت:

مهدی نصیری مهم‌ترین دستاورد ماهواره امید را تقویت روحیه خودباوری و توانمندی در نیروی متخصص کشور دانست و گفت که ارتباط با فضا، دریافت سیگنال و ورود به باشگاه فضایی از مهم‌ترین اهداف ساخت ماهوراه امید است.

او بر لزوم توجه به فرهنگ کارتیمی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت که انجام پروژه‌ها با تکنولوژی بالا، نیازمند پول، هوش و انگیزه است. وی با بیان اینکه نقطه شروع کار تیمی از دانشگاه‌ها است، ادامه داد:

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود