زیست راکتوری برای پرورش پلاکت‌های خونی

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰
مطالعه 2 دقیقه
پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق به ساخت زیست راکتوری شدند که محیطی طبیعی تولید پلاکت‌های خون یعنی مغز استخوان را شبیه سازی کند. با استفاده از این راکتور آن‌ها موفق به تولید پلاکت‌های خونی سالم شدند.
تبلیغات

پلاکت‌های یکی از اجزای حیاتی خون هستند که نقش خود را در بحرانی ترین زمان یعنی ایجاد جراحت ایفا می‌کنند، در حقیقت اینها پلاکت‌هایی هستند که باعث ایجاد لخته و بند آمدن جریان خون می‌شوند و بدون آن‌ها یا حتی در صورت کمبود پلاکت انسان در اثر خونریزی خواهد مرد. چنین کمبودهایی ممکن است بر اثر بیماری یا شیمی درمانی یا سایر عوامل ایجاد شود که در چنین شرایطی تنها راه تزریق پلاکت‌های خونی اهداکنندگان به خون شخص است.

در مطالعات پیشین دانشمندان توانسته بودند با موفقیت سلول‌های بنیادین Pluripotent را به سلول‌های Megakaryocytes تبدیل کنند. این سلول‌ها قادرند پلاکت‌ها را در مغز و استخوان تولید کنند. متاسفانه وادار کردن این سلول‌ها به تولید پلاکت‌ها خارج از محیط بدن بسیار دشوار است. بنابراین دانشمندان می‌بایست شرایط مغز استخوان را به دقت و با وسواس زیاد شبیه سازی می‌کردند تا سلول‌ها به تولید پلاکت بپردازند. خصوصیاتی همچون سختی، ترکیب شیمیایی بستر، ابعاد حفرات، میزان تخلخل و حتی میزان نیرو و برش وارد شده بر روی بستر این سلول‌ها می‌بایست به دقت شبیه سازی می‌شد تا افزایشی 10 تا 90 درصدی نسبت به حالت پیشین در تولید پلاکت‌ها پدید آید.

امید می‌رود که با بزرگ سازی مقیاس تولید این فناوری بتوان پلاکت‌ها را در مقیاس انبوه تولید کرد به طوری که بتوان کمبود پلاکت‌های اهداکنندگان را به کم آن جبران کرد و همچنین خطر انتقال بیماری‌ها بین اهداکنندگان و دریافت کنندگان را به حداقل رساند. امیدی که حداقل تا سال 2017 برای انجام مطالعات بالینی بر انسان می‌بایست صبر کند.

نتایج پژوهش‌های این گروه را می‌توانید در نشریه‌ی Blood مشاهده کنید.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات

نظرات

تبلیغات