درگاه شفافیت برای انتشار عمومی داده‌های آماری دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود

درگاه شفافیت برای انتشار عمومی داده‌های آماری دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب کرده که با راه‌اندازی درگاه شفافیت، همه‌ی دستگاه‌های اجرایی داده‌های آماری خود را منتشر کنند.

شانزدهمین جلسه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۷ مهر برگزار شد. در این جلسه با تأیید رئیس‌جمهور، مصوب شد تا با راه‌اندازی درگاه شفافیت، همه‌ی دستگاه‌های اجرایی در سه ماه داده‌های آماری خود را قرار دهند و تمامی سازمان‌های اجرایی باید داده‌ها و اطلاعات مدنظر را در درگاه‌های شفافیت در دامنه‌های رسمی (ترجیحاً به‌نام shafaf.) ایجاد کنند.

برهمین‌اساس، قرار است داده‌های دستگاه‌های اجرایی شامل موارد زیر دردسترس عموم قرار بگیرد:

 • هزینه‌کرد ۶ ماهه و عملکرد مالی سالانه‌ی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته
 • معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب
 • دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌داری)
 • آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه و تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی
 • همه‌ی قوانین و مقررات و پیش‌نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع
 • تمامی مجوزهای صادرشده به‌همراه فهرست گیرندگان مجوز
 • برنامه‌های توسعه و برنامه‌های راهبردی
 • فرایند استخدام و تخصیص پست و ارتقای مقام
 • صورت‌جلسات شوراها، هیئت‌عامل، هیئت‌مدیره‌ی مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم‌گیر دستگاه
 • نشر همه‌ی اسناد مربوط به سفارش و اجرا و نتایج حاصل از پژوهش
 • معرفی مدیران دستگاه اجرایی
 • تولید و دردسترس قراردادن تمامی اطلاعات قابل‌استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده‌ی آن‌ها

براساس مصوبه‌ی مذکور، نشر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ممنوع است و اطلاعات مربوط به داده‌های شخصی هم نباید منتشر شود. بااین‌حال، داده‌های ذکر شده باید به‌گونه‌ای منتشر شوند که برای افراد و ماشین (ربات‌ها) قابل‌خواندن باشند و بدون دریافت هزینه به‌اشتراک گذاشته شوند. تضمین به‌روزبودن داده‌ها و امکان دریافت یک‌جا، از دیگر شرایط درج داده‌های عمومی عنوان شده است.

درگاه DATA.GOV.IR برای دردسترس قراردادن اطلاعاتِ دستگاه‌های اجرایی معرفی شده است و سازمان فناوری اطلاعات ایران هم مسئول ایجاد و نگه‌داری توسعه‌ی درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده