ترافیک ورودی اپراتورهای تلفن همراه افزایش یافته است

ترافیک ورودی اپراتورهای تلفن همراه افزایش یافته است

ترافیک ورودی اپراتورهای تلفن همراه در سه‌ماهه‌ی اول سال، بیش از ۲۶۳ میلیون دقیقه افزایش یافته است.

تا پایان سه‌ماهه‌ی‌ نخست سال جاری، مجموع مکالمات ورودی اپراتورهای تلفن‌همراه از سمت سایر اپراتورها به بیش از ۸ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دقیقه رسیده است که این رقم در‌مقایسه‌با سه‌ماهه‌ی گذشته، افزایشی بیش از ۲۶۳ میلیون دقیقه را نشان می‌دهد.

طبق آمار جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مکالمات ورودی و خروجی هریک از اپراتورها در سه‌ماهه‌ی‌ ابتدایی سال ۱۳۹۹ متفاوت بوده است؛ اما درمجموع ترافیک ورودی اپراتورها از سمت اپراتورهای دیگر، به ۸ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۲۸ دقیقه می‌رسد.

اپراتور همراه اول بیش از ۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۵۷۴ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ میلیون و ۴۵۳ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. ترافیک درون‌شبکه این اپراتور نیز به بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار دقیقه می‌رسد. در جدول زیر، میزان مکالمات ورودی و خروجی اپراتور همراه اول به‌تفکیک آمده است.

شاخصسه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹
ترافیک خروجی بین‌الملل۳۴،۵۱۱،۶۷۹
ترافیک ورودی بین‌الملل۱۹،۵۵۶،۹۷۸
ترافیک خروجی به‌سمت سایر اپراتورهای سیار ایرانسل۴،۱۸۶،۷۶۶،۹۱۲
رایتل۲۸۱،۸۰۷،۹۶۳
جمع کل۴،۴۶۸،۵۷۴،۸۷۵
ترافیک ورودی از سمت سایر اپراتورهای سیارایرانسل۳،۵۳۹،۸۴۱،۱۲۱
رایتل۱۶۹،۶۱۲،۵۸۱
جمع کل۳،۷۰۹،۴۵۳،۷۰۲
ترافیک درون شبکه۳۰،۳۱۰،۲۴۱،۸۶۶
ترافیک خروجی به مقصد شبکه‌ی تلفن ثابت۲،۰۱۲،۵۱۸،۱۹۹
ترافیک ورودی از مبدأ شبکه‌ی تلفن ثابت۲،۹۷۵،۵۸۵،۹۱۲

ترافیک ورودی و خروجی در اپراتور همراه اول تا پایان سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹

اپراتور ایرانسل درمجموع بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۵۳۷ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۴ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۲۴۱ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. ترافیک درون‌شبکه این اپراتور نیز به بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون و ۶۸۹ هزار دقیقه می‌رسد. در جدول زیر، میزان مکالمات ورودی و خروجی اپراتور ایرانسل را به‌تفکیک مشاهده می‌کنید.

شاخصسه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹
ترافیک خروجی بین‌الملل ۱۵،۶۶۱،۲۵۰
ترافیک ورودی بین‌الملل ۱۰،۲۱۷،۴۹۲
ترافیک خروجی به‌سمت سایر اپراتورهای سیارهمراه اول۳،۵۲۱،۵۲۲،۹۳۹
رایتل۱۳۶،۷۵۸،۶۳۰
سیار کیش۱،۲۵۵،۹۲۹
جمع کل۳،۶۵۹،۵۳۷،۴۹۸
ترافیک ورودی از سمت سایر اپراتورهای سیارهمراه اول۴،۲۱۸،۷۸۹،۶۱۵
رایتل۱۵۰،۴۵۰،۴۵۴
سیار کیش۱،۴۸۹
جمع کل۴،۳۶۹،۲۴۱،۵۵۸
ترافیک درون شبکه۱۱،۷۱۸،۶۸۹،۶۲۸
ترافیک خروجی به مقصد شبکه‌ی تلفن ثابت۴۷۳،۷۱۰،۱۲۳
ترافیک ورودی از مبدأ شبکه‌ی تلفن ثابت۱،۰۰۶،۵۸۱،۳۲۰

ترافیک ورودی و خروجی در اپراتور ایرانسل تا پایان سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹

مکالمات خروجی اپراتور رایتل به سایر اپراتورهای همراه نیز درمجموع بیش از ۳۲۲ میلیون و ۷۹۸ هزار دقیقه برآورد و بیش از ۴۲۳ میلیون و ۵۰۲ هزار دقیقه مکالمه‌‌ی ورودی نیز از سایر اپراتورهای همراه ثبت شده است. ترافیک درون‌شبکه‌ی این اپراتور به رقمی بیش از ۳۹۲ میلیون و ۹۷۵ هزار دقیقه بوده می‌رسد. در جدول زیر، میزان مکالمات ورودی و خروجی اپراتور همراه اول به‌تفکیک آمده است.

شاخصسه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹
ترافیک خروجی بین‌الملل۱،۱۳۹،۷۸۴
ترافیک ورودی بین‌‌الملل ۶۵۶،۹۴۲
ترافیک خروجی به‌سمت سایر اپراتورهای سیارهمراه اول۱۶۹،۳۶۷،۵۳۷
ایرانسل۱۵۳،۴۳۱،۱۷۸
سیار کیش-
جمع کل۳۲۲،۷۹۸،۷۱۵
ترافیک ورودی از سمت سایر اپراتورهای سیارهمراه اول۲۸۳،۷۳۰،۹۴۸
ایرانسل۱۳۹،۷۷۱،۸۲۰
سیار کیش-
جمع کل۴۲۳،۵۰۲،۷۶۸
ترافیک درون شبکه۳۹۲،۹۷۵،۸۱۳
ترافیک خروجی به شبکه‌ی تلفن ثابت۳۹،۳۰۷،۱۹۳
ترافیک ورودی از مبدأ شبکه‌ی تلفن ثابت

۵۷،۷۳۲،۹۸۹

ترافیک ورودی و خروجی اپراتور رایتل تا پایان سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۹

منبع ایسنا
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده