مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی در بحث طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات

مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی در بحث طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات

در جلسه‌ی اخیر شورای عالی فضای مجازی و درادامه‌ی بحث «طرح کلان و معماری شبکه‌ی ملی اطلاعات»، مصوبات جدیدی در نظر گرفته شد.

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، در جلسه‌ی اخیر شورای عالی فضای مجازی که دیروز ۲۶ بهمن‌ برگزار شد، درادامه‌ی بحث «طرح کلان و معماری شبکه‌ی ملی اطلاعات» اهداف حوزه‌ی محتوا را بررسی کرد. در این جلسه، مقرر شد اقتصاد محتوای داخلی تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۵ درصد اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

همچنین در جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد خدمات ویدئو‌ درخواستی (VOD) با حداقل ۱۰ میلیون کاربر فعال ازطریق سامانه‌ها و سکوهای داخلی ارائه شود و سهم ترافیک محتوایی گروه‌های سنی کودک و نوجوان، ۱۵ درصد از ترافیک محتوایی کشور باشد.

افزون‌براین در دومین جلسه‌ی بررسی طرح کلان و معماری شبکه‌ی ملی اطلاعات، اعضای شورای عالی فضای مجازی تصویب کردند نیاز کشور به دانشنامه‌ی عمومی فراگیر و دانشنامه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم تأمین شود.

بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات تا ۱۴۰۴

در جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی که پیش‌تر ۱۲ بهمن‌ سال جاری برگزار شد، مصوباتی در نظر گرفته شده بود. پوشش کامل جمعیت کشور برای دسترسی پهن‌باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت‌بر‌ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌بر‌ثانیه ازجمله اهداف شبکه‌ی ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است.

همچنین در جلسه‌ی پیشین، مقرر شد حداقل سه قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه‌ی متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم، کسب‌وکارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت‌بر‌ثانیه برخوردار باشند، در بخش صنعت داخلی‌ تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی باید درزمینه‌ی تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در جلسه‌ی پیشین شورای عالی فضای مجازی، مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه‌ی کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به‌طورکامل تأمین شود.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده