کاهش نرخ مکالمات بین الملل

شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰
مطالعه 2 دقیقه
به گزارش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نرخ مکالمات بین‌الملل از طریق دو صفر، در صورت آزادسازی ارائه‌ی این خدمات در کشور کاهش خواهد یافت.

صادق عباسی شاهکوه، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اعلام کرد که تا پایان نیمه‌ی اول امسال موضوع رفع انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت از ارائه‌ی خدمات مکالمات بین‌الملل اجرایی می‌شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات تلفن و اپراتورها می‌توانند به‌صورت مستقیم در این حوزه ورود کنند. او با بیان اینکه هنوز مدل رفع انحصار زیرساخت از مکالمات بین‌الملل نهایی نشده است، افزود:

به گفته‌ی عباسی شاهکوه، تاکنون مدل ارائه‌ی خدمات مکالمات بین‌الملل به این شکل بود که شرکت زیرساخت ترافیک را از اپراتورها تحویل می‌گرفت و در بین‌الملل به آن‌ها تحویل می‌داد که در شیوه‌ی جدید این مسئولیت زیرساخت حذف نخواهد شد؛ اما بحث قرارداد با طرف خارجی به اپراتورهای ایرانی سپرده می‌شود و ممکن است اپراتورها بتوانند با قیمت‌های پایین‌تری این قراردادها را منعقد کنند.

وی همچنین تأکید کرد: ک

بر اساس گزارش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است؛ اما به‌طور قطع شرایط از وضعیت فعلی بهتر خواهد شد. اگرچه مکالمات بین الملل از طریق دو صفر و خط تلفن در کل دنیا کاهش پیدا کرده است و کاربران به سمت استفاده از ابزارهای پیام‌رسان برای مکالمه می‌روند؛ اما جبران این کاهش درآمد از محل‌ ارائه‌ی خدمات دیگر ممکن است.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود