جایگاه نامطلوب ایران در زمینه کاربری ICT

جایگاه نامطلوب ایران در زمینه کاربری ICT

مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل از قرار گرفتن ایران در رتبه نامطلوب یکصد و شانزدهم دنیا در زمینه شاخص استفاده و کاربری ICT خبر داد. این در حالی است که رتبه ایران در دیگر شاخص‌ها کمی بهتر است ولی در میان کشورهای در حال توسعه و گمنام دنیا قرار دارد.

به گفته احمد نخجوانی مدیرعامل شرکت شاتل، برای محاسبه شاخص توسعه ICT که به IDI معروف است، سه معیار دسترسی، کاربری یا استفاده و مهارت اندازه‌گیری می‌شود که براساس شاخص‌های توسعه ICT رتبه ایران در جهان ۹۴ است . ایران با کسب این رتبه در میان کشورهای درحال توسعه و پس از کشورهایی هم‌چون فیجی و مغولستان قرار دارد. امتیاز ایران در این بخش کمتر از متوسط جهان است.

نخجوانی گفت:

در زمینه شاخص دسترسی به ICT رتبه ایران ۸۲ و در زمینه مهارت در جایگاه شصت و هشتمین کشور جهان قرار گرفته است و این نشان می‌دهد ایران در قیاس با جایگاه نامناسب گفته شده، به لحاظ اوضاع مهارت مردم کشور در استفاده از ICT اوضاع بهتری دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت شاتل، در این میان آنچه که باعث شده ایران به لحاظ توسعه شاخص کاربری وضعیت خوبی نداشته باشد، استفاده و دسترسی به خدمات الکترونیک برای شهروندی، زندگی روزمره و خدمات دولتی است. به طوری که بر اساس شاخص‌های اتحادیه جهانی مخابرات ITU، دسترسی به زیرساخت های ICT و مهارت‌های مردم، به نسبت شرایط بهتری دارد.

او با بیان اینکه ضریب نفود باند پهن ثابت یا Fix Broadband در جهان ۹.۸ درصد و در ایران نیز برابر با متوسط جهانی است، اعلام کرد:

بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، ایران به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ثابت رتبه ۱۱۵ جهان را داشته و به لحاظ میزان پهنای باند به ازای هر کاربر، در رتبه ۱۵۸ جهان قرار گرفته است. تاثیر باندپهن ثابت در کشورهای توسعه‌یافته ۱.۱۹ درصد محاسبه شده است و پیش‌بینی می‌شود با اجرای مفاد پروانه اپراتورهای FCP ، نیز تغییرات موثری در توسعه باند پهن ثابت در کشور ایجاد شود.
  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده