ظرفیت ترانزیت دیتای کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

ظرفیت ترانزیت دیتای کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

بر اساس گزارش مدیرکل بازاریابی و امور تجاری زیرساخت، ترانزیت دیتای کشور در صد روز نخست دولت دوازدهم به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.

در راستای اجرای برنامه ششم توسعه و به منظور توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور در عملکرد اجرایی صدروزه‌ی اول دولت دوازدهم؛ برای فروش ۳۰۰ گیگابیت برثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت سفارش قطعی گرفته و قرارداد منعقد شده است.

مدیرکل بازاریابی و امور تجاری زیرساخت اعلام کرد: «در حال حاضر از این سفارش به میزان ۱۱۰ گیگابیت آن فعال شده و مابقی نیز به سرعت عملیاتی می‌شود.»

مجید میرزایی تصریح کرد: «این حجم ترانزیت معادل ۵۰ درصد حجم ظرفیت فعلی ترانزیت از ایران است و این مسیر نخستین مسیر دایرشده ترانزیتی از جنوب به شمال است.»

در همین راستا محمدجواد آذری جهرمی در صفحه‌ی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام خود نوشت:

هم راستا با اجرای برنامه ششم توسعه، در عملکرد اجرایی صدروزه اول دولت دوازدهم‌؛ قرارداد فروش ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد و اجرایی شد.

وزیر ارتباطات- آذری جهرمی

بر اساس گزارش وی، این قرارداد معادل ۵۰ درصد کل ظرفیت فعلی به حجم ترانزیت دیتا از ایران اضافه کرد.

تهیه شده در زومیت

از سراسر وب

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده

بیشتر بخوانید