شهر فناوری اطلاعات ایران؛ قطب اول منطقه در عرصه فناوری

شهر فناوری اطلاعات ایران؛ قطب اول منطقه در عرصه فناوری

یکی از مهمترین الزامات برنامه‌ی ششم توسعه برای علاقه‌مندان به دنیای صفر و یک، ایجاد شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبدیل آن به عنوان قطب اول منطقه در عرصه‌ی فناوری است.

محمدعلی مختاری مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ایجاد شهر ICT خبر داد و گفت:

با این برنامه، منطقه ویژه اقتصادی پیام به جایگاه مناسب اقتصادی، علمی و فناوری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد رسید.

وی چشم انداز اهداف مدنظر در ایجاد شهر ICT را به عنوان مرکزی فعال و تاثیرگذار در ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و افزود:

توسعه اقتصادی با استفاده از قوانین منطقه ویژه اقتصادی و خدمات فرودگاهی در اولویت قرار دارد.

مختاری با اشاره به مطالعات مقدماتی طرح و آماده سازی و ایجاد زیرساختهای منطقه‌ی ویژه در ۹۶ هکتار، اظهار داشت:

برای اجرای این پروژه، گامهای خوبی برداشته شده است و شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زمینه فعالیت بنگاههای اقتصادی بخش عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی را فراهم آورد.

نظر شما در رابطه با این شهر الکترونیک چیست؟ آیا می‌توان امیدوار بود این شهر بتواند انتظارات برنامه‌ی ششم را برآورده سازد؟

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده