پیامک تلفن ثابت پابرجا می‌ماند

یک‌شنبه ۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰
مطالعه 1 دقیقه
سخنگوی شرکت ارتباط ایران از پابرجا ماندن سرویس پیامک  تلفن ثابت اطلاع داد. نکته‌ی مهم این است که این سرویس مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.
تبلیغات

سخنگوی شرکت ارتباط ایران با اشاره به استقبال کم مردم از سرویس پیامک‌ تلفن ثابت، اعلام کرد: «این سرویس پابرجا مانده است و جمع‌آوری نمی‌شود.»

محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت ارتباط ایران گفت: «بر خلاف پیش‌بینی‌های اولیه در هنگام سرمایه‌گذاری سرویس پیامک تلفن ثابت، این سرویس مورد توجه و استقبال مشترکان تلفن ثابت قرار نگرفته است. استفاده از این سرویس به دلیل اینکه باید نرم‌افزار و تجهیزات اضافی توسط کاربر تهیه شود، مانند استفاده از پیامک موبایل برای مردم راحت نیست.»

بیدخام ادامه داد: «تاکنون نسبت به تعداد مشترکان تلفن ثابت در کشور از سرویس پیامک تلفن ثابت استقبال چندانی صورت نگرفته است. البته این سرویس در حال حاضر دارای مشترکان خاصی است که از کاربرد‌های این سرویس استفاده می‌کنند.»

بیدخام در مورد جمع‌آوری و حذف این سرویس گفت:‌ «برنامه‌ای برای حذف و جمع‌آوری سرویس پیامک کوتاه تلفن ثابت وجود ندارد. با شرایط کنونی، این سرویس همچنان برقرار است و به مردم ارائه خواهد شد.»

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات