نظریه‌ی جدید استفان‌هاوکینگ وجود سیاه‌چاله‌ها را نفی کرد

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۱
مطالعه 1 دقیقه
حتما تا حال نام استفان‌‌هاوگینگ را شنیده‌اید. وی دانشمندی است که نظریاتی بنیادی را در مورد شکل‌گیری جهان ارائه داده که تحولات شگرفی را در فهم بشر از پیدایش جهان هستی و کره‌ی زمین پدید آورده است. وی نظریه‌ی معروف بیگ‌بنگ را ارائه داده است که براساس آن می‌توان نحوه‌ی شکل‌‌گیری جهان‌هستی را درک کرد. اما جدیدا وی نظریه‌ای ارائه داده است که براساس آن وجود سیاه‌چاله‌ها را نفی کرده است.

استفاون‌هافکینگ در نظریه‌ی خود وجود سیاه‌چاله‌ها را نفی کرده است. براساس مقاله‌ای که وی روز چهارشنبه منتشر کرده است، از نظر هاوکینگ، وجود سیاه‌چاله‌ها که با استناد به نظریه‌ی افق سیاه‌چاله‌ها ممکن است، با قوانین موجود در نظریه‌ی کوانتوم مغایرت دارد. براساس یافته‌های جدید هاوکینگ در صورت عدم وجود افق سیاه‌چاله، وجود سیاه‌چاله‌ها نیز غیرممکن خواهد بود.

وی در گفتگو با Nature News در این مورد چنین اظهار نظر کرده است:

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود