نظریه‌ی جدید استفان‌هاوکینگ وجود سیاه‌چاله‌ها را نفی کرد

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۱
مطالعه 1 دقیقه
حتما تا حال نام استفان‌‌هاوگینگ را شنیده‌اید. وی دانشمندی است که نظریاتی بنیادی را در مورد شکل‌گیری جهان ارائه داده که تحولات شگرفی را در فهم بشر از پیدایش جهان هستی و کره‌ی زمین پدید آورده است. وی نظریه‌ی معروف بیگ‌بنگ را ارائه داده است که براساس آن می‌توان نحوه‌ی شکل‌‌گیری جهان‌هستی را درک کرد. اما جدیدا وی نظریه‌ای ارائه داده است که براساس آن وجود سیاه‌چاله‌ها را نفی کرده است.
تبلیغات

استفاون‌هافکینگ در نظریه‌ی خود وجود سیاه‌چاله‌ها را نفی کرده است. براساس مقاله‌ای که وی روز چهارشنبه منتشر کرده است، از نظر هاوکینگ، وجود سیاه‌چاله‌ها که با استناد به نظریه‌ی افق سیاه‌چاله‌ها ممکن است، با قوانین موجود در نظریه‌ی کوانتوم مغایرت دارد. براساس یافته‌های جدید هاوکینگ در صورت عدم وجود افق سیاه‌چاله، وجود سیاه‌چاله‌ها نیز غیرممکن خواهد بود.

وی در گفتگو با Nature News در این مورد چنین اظهار نظر کرده است:

هیچ‌گریزی از قبول وجود سیاه‌چاله‌ها در فیزیک کلاسیک ممکن نیست. اما نظریه‌ی کوانتوم گریز انرژی و نور را از دامنه‌ی سیاه‌چاله‌ها ممکن کرده است و این ذهنیت را که هیچ موجودیتی قادر به فرار از انرژی جاذبه‌ی موجود در سیاه‌چاله‌ها نیست، باطل کرده است. براساس نظریه‌ی جدید هاوکینگ، به‌جای افق سیاه‌چاله، وجود افق ظاهری سیاه‌چاله متصور است که در آن برخلاف افق سیاه‌چاله، امکان ورود و گریز دوباره‌ی ذرات و نور متصور است.
تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات