تشکیل حلقه‌ای شبیه زحل دور مریخ در آینده

سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۰
مطالعه 2 دقیقه
قمر مریخ بیش از هر قمر دیگری در منظومه شمسی به سیاره‌ی خود نزدیک‌ است. این فاصله‌ی کم و قرار گرفتن تحت نیروی گرانش مریخ می‌تواند منجر به متلاشی شدن قمر و تشکیل حلقه‌ای همانند حلقه‌ی زحل دور مریخ شود.
تبلیغات

نیروی کشش گرانشی مریخ روی یکی از دو قمرش یعنی فوبوس به تدریج در حال کمتر شدن است و این امر نشان می‌دهد که نابودی این صخره‌ی فضایی در آینده اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. اما این امکان وجود دارد که سنگ ریزه‌های بازمانده از نابودی فوبوس به جای پخش شدن در فضای بی‌کران، یک حلقه مانند حلقه‌ی دور زحل را اطراف مریخ به وجود آورند.

دانشمندان در ماه اخیر با استفاده از مدل‌های جدید از سطح فوبوس اطلاعات تازه‌ای را در مورد سرنوشت عجیب این صخره‌ی فضایی کسب کرده‌اند. پژوهشگران اخیرا در مورد علت پیدایش حفره‌های روی سطح خارجی فوبوس تحقیقاتی انجام داده‌اند؛ پیش‌تر دانشمندان می‌پنداشتند که این حفره‌ها از زمان پیدایش فوبوس به همین شکل وجود داشته‌اند. آن‌ها بعدها به این نتیجه رسیدند که علت پیدایش این حفره‌ها برخورد اجرام فضایی به سطح مریخ و سپس بازگشت اجرام از سطح سیاره و برخوردشان به سطح فوبوس بوده‌ است.

اما پس از مدلسازی کامپیوتری معلوم شد که این حفره‌ها نشان از این‌ است که گرانش مریخ همانند یک فضای مهلک برای فوبوس عمل می‌کند. فوبوس بیشتر از هر قمر دیگری در منظومه‌ی شمسی به سیاره‌ی خود نزدیک‌تر بوده و هر صد سال به اندازه‌ی ۲ متر به مریخ نزدیک‌تر می‌شود. این امر به این معنی است که حفره‌ها در اثر نیروهای کشندی مریخ به وجود آمده است و فوبوس به آهستگی از شکل اولیه خود خارج می‌شود. بر اساس آخرین دستاوردهای اعلام شده، دانشمندان اکنون توانسته‌اند سرنوشت پایانی این قمر مریخ را پیش‌بینی کنند. گرانش در نهایت فوبوس را متلاشی خواهد کرد. گروه پژوهش با استفاده از داده‌های حاصل از مشاهدات و همچنین مدلسازی کامپیوتری به این نتیجه رسیدند که فوبوس از ذرات سختی تشکیل شده که پیوندهای ضعیفی با هم دارند و سرانجام نیروی گرانش این قمر را به یک حلقه دور مریخ تبدیل خواهد کرد و در ۲۰ تا ۴۰ میلیون سال آینده یک حلقه کامل دور مریخ تشکیل خواهد شد.

چگالی این حلقه همانند چگالی حلقه‌ی زحل بوده و به اندازه‌ی یک تا صد میلیون سال به همان شکل خواهد ماند. اگر تکه‌های بزرگ‌تر فوبوس از محدوده‌ی این حلقه خارج شوند، ناگزیر به سمت مریخ حرکت کرده و پس از برخورد به سطح مریخ منجر به تشکیل چاله خواهند شد. مطالعه‌ی بیشتر در مورد فوبوس می‌تواند برای ما مفید باشد، به ویژه اینکه می‌تواند زمینه را برای عملیات فرستادن انسان به مریخ به شکل بهتری فراهم کند. انجمن سیاره‌ای پیشنهاد داده است که قبل از فرستادن انسان به مریخ، عملیات ارسال انسان به فوبوس انجام شود.

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات

نظرات