تاریخچه مرور وب شما، مثل اثر انگشت منحصر به فرد و یکتا است

پنج‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۲
مطالعه 2 دقیقه
پژوهشگران فرانسوی که جهت انجام آزمایشی، اطلاعات تاریخچه مرورگر چندین کاربر را از مرورگر آنها استخراج کردند، متوجه شده‌اند که اکثر کاربران اینترنت تاریخچه مرور وب منحصر به فردی دارند که آنها را قابل شناسایی می‌کند.

اخیرا پژوهشی در انستیتو مطالعات عمومی فرانسه انجام شده است که طی آن محققین به تاریخچه مرورگر برخی کاربران نفوذ کرده و متوجه شده‌اند که بیشتر آنها تاریخچه مرور وب کاملا متمایزی دارند. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که تاریخچه مرورگر کاربران مثل اثر انگشت آنها کاملا یکتا و منحصر به فرد است. محققین در این پژوهش تاریخچه مرورگر وب ۳۶۸۲۸۴ نفر از کاربران اینترنت را که وارد سایت آنها برای ردیابی شده بودند را مورد آزمایش قرار دادند و سپس الگوهای جستجو و میزان سر زدن به سایت‌های مختلف را بررسی کردند.

در زیر بخشی از توضیحات مربوط به این پژوهش را مطالعه کنید:

چکیده آن چه که در این آزمایش مشخص شده، آن است که افراد در مورد چیزی که در اینترنت مرور می‌کنند، هم قابل پیش‌بینی و هم منحصر به فرد و یکتا هستند. همچنین این بدان معناست که کسی که به اطلاعات تاریخچه مرورگر کاربران دسترسی پیدا می‌کند احتمالا قادر خواهد بود آنها را در وب سایت‌های مختلف دیگر نیز شناسایی کند.

نکته آخر این که علی رغم سدهای امنیتی در مرورگرهای معمول جهت جلوگیری از درز اطلاعات تاریخچه مرورگر، هنوز نمی‌توان با خیال راحت و در امنیت کامل در دنیای اینترنت وبگردی کرد.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود