الگوریتم تصویری BYU توانایی شناسایی اشیاء بدون هیچ‌گونه کمک انسانی را دارد

الگوریتم تصویری BYU توانایی شناسایی اشیاء بدون هیچ‌گونه کمک انسانی را دارد

حتی هوشمند‌ترین سیستم‌های شناسایی اشیاء نیز برای موثر بودن، نیاز به مقداری کمک انسانی دارند. البته یک سیستم جدید که توسط محققان دانشگاه Brigham Young University توسعه‌ داده شده است از این قاعده پیروی نمی‌کند.

 تیمی به رهبری Dah-Jye Lee، موفق به ساخت یک الگوریتم ژنتیکی شده‌اند که می‌تواند به تنهایی به تشخیص نکات و ویژگی‌های مهم پرداخته و خود عمل تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرد. هر زمان که لازم به پیگیری شیء جدیدی باشد، نیازی به بازنشانی کد نبوده و این سیستم می‌تواند بطور پیوسته اهداف خود را برای شناسایی و نکات وجوه تفاوت اشیاء -برای نمونه گونه‌های مختلف ماهیان- را انتخاب نماید.

همچنان صحبتی در خصوص اینکه چه زمانی کاربرد و رسیدن این الگوریتم به جهان واقعیت را خواهیم دید، نشده است؛ ولی Lee اعتقاد دارد این سیستم می‌تواند به خودی خود، گونه‌های مهاجم را شناسایی کرده و نقص‌های فرآیند تولید را بدون نیاز به انسان و بدون دخالت خطاهای انسانی مورد بررسی قرار دهد.

بیایید امیدوار باشیم این سیستم هیچ‌گاه تصمیم نگیرد که ما را بعنوان گونه‌ی مهاجم شناسایی کند!

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده