تفاوت‌های ژنتیکی بین دوقلوهای همسان کشف شد

تفاوت‌های ژنتیکی بین دوقلوهای همسان کشف شد

دوقلوهای تک تخمکی یا همسان هرچند شانس وجودشان سه مورد در هر هزار تولد است ولی همواره موضوع خوبی برای استفاده در داستان‌های جنایی بوده اند. با توجه به اینکه تست DNA قابلیت فرق گذاری بین دو دوقلوی همسان را ندارد چنین امری نیز چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. اما شرکت آلمانی Eurofins MWG Operon می‌گوید راهی پیدا کرده است تا بتواند تفاوت بین این دوقلوها را بیابد.

دوقلو به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری به دنیا می‌آیند. دوقلوها رامی توان به دو گروه تقسیم بندی کرد. منوزایگوتیک(همسان) که به دوقلوهایی گفته می شود که از یک تخمک لقاح یافته که بعد از تقسیم به دو جنین تبدیل شده است، باشند و دیزایگوتیک (غیر همسان) که به معنای دو قلوهایی است از دو تخمک جدا که توسط دو اسپرم جداگانه لقاح یافته اند متولد شوند. از آن جا که دوقلوهای همسان از یک تخمک و اسپرم متولد شده اند، DNA آن ها نیز کاملا مشابه یکدیگر است و فرق گذاری بین DNA آن ها تاکنون ممکن نبوده است.

دانشمندان شرکت Eurofins MWG Operon - که در زمینه‌ی ژنتیک و به طور خاص پزشکی قانونی و تست‌های DNA فعالیت می‌کند- با بررسی توالی DNA نمونه‌های اسپرم دو دوقلوی همسان و نمونه‌ی خون بچه‌ی یکی از دو قلوها توانستند 5 جهش به نام پلی موفیسم تک نوکلئیدی (SNPs) را در کودک و پدر پیدا کنند که در عموی دو قلو یافت نمی‌شد. این یافته‌ها به کمک بررسی توالی سانگر نیز تایید شدند.

Eurofins که اولین شرکتی است که چنین آزمونی را ارائه داده است می‌گوید این یافته در تحقیقات جنایی یا بررسی‌های DNA مربوط به پدر و فرزند بسیار مفید است.

مطالعات این گروه در مجله‌ی Forensic Science International: Genetics به چاپ رسیده است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده