اینترنت اشیا

اخبار و مقالات مرتبط با اینترنت اشیا و لوازم هوشمند. اینترنت اشیا یکی از مهم‌ترین و بروز‌ترین زمینه‌های فناوری است و شرکت‌های زیادی در توسعه‌‌ی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 14 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۵۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | 28 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | 9 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید