اینترنت اشیا

اخبار و مقالات مرتبط با اینترنت اشیا و لوازم هوشمند. اینترنت اشیا یکی از مهم‌ترین و بروز‌ترین زمینه‌های فناوری است و شرکت‌های زیادی در توسعه‌‌ی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 13 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | 18 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۸:۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | + دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید