زمان واکسیناسیون دانشجویان بر اساس سال ورود به دانشگاه اعلام شد

یک‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
مطالعه 2 دقیقه
وزارت علوم اولویت واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان را بر اساس سال ورود آن‌ها به دانشگاه اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت واکسیناسیون دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را اعلام کرد. بر این اساس، دانشجویان طی ماه‌های شهریور، مهر، آبان و آذر واکسینه می‌شوند.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز یک - شهریورماه ۱۴۰۰

 • دانشجویان دکترای تخصصی ورودی ۹۷ و پیش از آن با تعداد ۷۴ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۹ و پیش از آن با تعداد ۳۹۶ هزار نفر
 • دانشجویان دکتری تخصصی عمومی ورودی ۹۵ و پیش از آن با تعداد ۳۲ هزار نفر

درمجموع، ۵۰۲ هزار دانشجو در شهریورماه واکسن کرونا  دریافت خواهند کرد.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز دو - مهرماه ۱۴۰۰

 • دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۸ با تعداد ۲۵ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ با تعداد ۱۶۰ هزار نفر
 • دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۹۶ و ۹۷ با تعداد ۲۷ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی پیوسته ۹۷ و پیش از آن با تعداد ۶۹۲ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۹۹ و پیش از آن با تعداد ۱۶۸ هزار نفر

درمجموع، ۹۳۸ هزار دانشجو در مهرماه واکسن دریافت خواهند کرد.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز سه - آبان‌ماه ۱۴۰۰

 • دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۹۹ با تعداد ۲۸ هزار نفر
 • دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۹۸ و ۹۹ با تعداد ۲۷ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی پیوسته ۹۸ و ۹۹ با تعداد ۹۳۰ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ با تعداد ۹۰ هزار نفر 

درمجموع، یک میلیون و ۷۵ هزار دانشجو در آبان ماه واکسن دریافت خواهند کرد.

اولویت واکسیناسیون دانشجویان در فاز چهار - آذرماه ۱۴۰۰

 • دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۱۴۰۰ با تعداد ۲۸ هزار نفر
 • دانشجویان دکتری عمومی ورودی ۱۴۰۰ با تعداد ۱۴ هزار نفر
 • دانشجویان کارشناسی پیوسته ۱۴۰۰ با تعداد ۴۵۰ هزار نفر
 • دانشجویان کاردانی ۴۷۵ نفر

درمجموع، ۹۶۷ هزار دانشجو در آذرماه واکسن دریافت خواهند کرد.

مطالب مشابه

نظرات

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود

درخواست ناموفق بود