بیش از ۵۸ درصد جمعیت در سن کار ایران به ‌دنبال یافتن شغل نیستند

بیش از ۵۸ درصد جمعیت در سن کار ایران به ‌دنبال یافتن شغل نیستند

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شهروندان ایرانی در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال پیش، نشان می‌دهد بیش از ۵۸ درصد جمعیت در سن کارِ کشور به‌دنبال یافتن شغل نیستند.

به گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل بالای ۱۵ سال در ایران در تابستان سال جاری ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، کاهش یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفری نشان می‌دهد. بر این اساس، نرخ بیکاری با یک درصد کاهش، به ۹/۵ درصد رسید و این به‌رغم افت چشم‌گیر جمعیت شاغل کشور رخ داده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته، کاهش نرخ بیکاری به‌علت افزایش اشتغال در ایران رخ نداده؛ بلکه به‌علت خارج‌ شدن افراد از بازار کار و درواقع دلسردی آنان از جست‌وجوی شغل رخ داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۹۸» اعلام کرد: «کاهش جمعیت بیکار به‌ همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل‌ توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد که به‌ دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌ا‌ند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه ‌به ترکیب ۵۰ درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل است.»

حدود ۸۱ درصد از کاهش جمعیت فعال زنان، از ناحیه‌ی کاهش جمعیت‌ بیکار آن‌ها گزارش شد. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که این تعداد افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند، نرخ بیکاری کل کشور در سال ۹۸ به ۱۳/۹ درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام‌شده ۳/۱ درصد بیشتر است.

همین موضوع باعث شده است با وجود کاهش شدید جمعیت شاغل کشور، نرخ بیکاری هم کاهش یابد. بر همین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال پیش ۳/۲ درصد کاهش یافته است.

در تابستان امسال، ۴۱/۸ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال در کشور از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و به‌همین دلیل در گروه شاغلان یا بیکارانی که در جستجوی کار هستند، قرار گرفته‌اند. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت بیش از ۵۸ درصد جمعیتِ در سنِ کار ایران به ‌دنبال یافتن شغل نیستند.

با توجه ‌به آمار ارائه‌شده، ۲۳/۱ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان امسال بیکار بوده‌اند. این میزان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، نشان‌دهنده‌ی بیکاری ۱۶/۹ درصد آن‌ها است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده