وزارت کار: ۶۳ درصد درآمد خانواده‌های ایرانی از محل کار و فعالیت نیست

وزارت کار: ۶۳ درصد درآمد خانواده‌های ایرانی از محل کار و فعالیت نیست

بنابر اعلام معاون توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، درآمد غیرشغلی خانوارها از ۵۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۳ درصد در سال جدید رسیده است.

معاون توسعه‌ی کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید درآمد ۶۳ درصد ایرانیان از خریدوفروش مستغلات و سکه و ارز و سود حساب بانکی است. بنا به آمار اعلامی معاون اشتغال وزارت کار، ۵۷ درصد درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۰ از محل فعالیت نبوده است. به‌بیان دیگر، از فعالیت‌های بورسی و خریدوفروش مستغلات و سکه و ارز بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۴۹ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۶۳ درصد رسید.

به‌گفته‌ی عیسی منصوری، معاون کارآفرینی وزارت کار، رشد اشتغال در ایران از سال ۱۳۴۵ و در پنج دهه‌ی گذشته روندی ملایم و روبه‌رشد و باثبات را تجربه کرد؛ اما در برخی سال‌ها، افت جدی پیدا کرده‌اند. منصوری می‌گوید وضعیت اقتصادی نسبتا مطلوب کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، برای مثال در دوران برجام که سرمایه‌گذاری خارجی رشد درخورتوجهی پیدا کرد، به ایجاد اشتغال منجر نشد.

معاون کارآفرینی وزارت رفاه می‌گوید به‌همین‌دلیل نهادسازی به‌عنوان ابزاری کارامد برای ایجاد اشتغال شروع به کار کرد و در آن، بیشتر به کسب‌و‌کارهایی توجه شد که کمتر با استقبال مواجه بودند. این در حالی است ‌که براساس بررسی‌ها، کسب‌و‌کارهای خُرد و کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.

منصوری تصریح می‌کند که به‌دلیل ارتباط اشتغال با حوزه‌هایی همچون بازار کالا، تولید، مصرف و کار، زمانی‌که بازار تولید راکد است، بازار کار نیز متأثر از آن پذیرای اشتغال نیست. همچنین، بازار مصرف تحت‌تأثیر درآمد کم با رکود مواجه می‌شود که بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. رونق‌گرفتن بازارهای ثانویه در وضعیت رکود بازار نیز باعث حرکت سرمایه و درآمدها به‌سمت آن می‌شود که همین موضوع تقاضا برای بازار کار و اشتغال را از رونق می‌اندازد. به‌همین‌دلیل، توجه به بازار کار بدون درنظرگرفتن بازار تولید، مصرف، بازار کالا و بازارهای مالی منطقی نیست و باید سایر بازارها درکنار آن رصد شود.

آمار دیگری که امروز در سومین جلسه کارگروه اقتصادی و اشتغال و سرمایه‌گذاری ارائه شد، به افزایش سه‌میلیون‌نفری جمعیت فقرای کشور در سال ۱۳۹۷ درمقایسه‌با سال ۱۳۹۰ مربوط می‌شود. البرز حسینی، نماینده‌ی مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، درمورد وضعیت اشتغال می‌گوید: «اقتصاد ایران در دهه‌ی اخیر سال‌های خوشی را نمی‌گذراند و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر درصد بود.»

حسینی اعلام می‌کند که براساس پیش‌بینی مراکز مطالعاتی سطح کشور، اقتصاد ایران در این دهه ۴/۱ درصد کوچک‌تر می‌شود. همچنین با درنظرگرفتن رشد جمعیت در این دوره، درآمد سرانه‌ی هر ایرانی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۶۳ درصد از درآمد هر ایرانی در سال ۱۳۹۰ خواهد بود.

به‌گفته‌ی نماینده‌ی مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر مطلق (به‌معنی تأمین‌نشدن کالری موردنیاز فرد) در کشور نیز در سال ۱۳۹۷ ۱۸/۶ درصد بوده که درمقایسه‌با سال ۱۳۹۰ حدود ۳/۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، سه‌میلیون نفر به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده