درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش نفت، اوراق و مالیات

درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش نفت، اوراق و مالیات

براساس لایحه‌ی بودجه‌ سال ۹۸، درآمد عمومی دولت از فروش نفت، اوراق و وصول مالیات حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

بر اساس لایحه بودجه درآمد عمومی دولت از محل فروش نفت و اوراق و وصول مالیات، حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، درآمدهای مالیاتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴۸هزار میلیارد تومان و همچنین درآمد حاصل از فروش اوراق ۵۱ هزار میلیارد تومان است.

جزئیات درآمد دولت در لایحه بودجه 1398

یکی دیگر از مواردی که در بودجه به آن پرداخته شده، تعیین سقف فروش نفت است. براساس جزئیات بودجه سال ۹۸، بودجه‌ی شرکت‌های دولتی در سال آینده بیش از ۱۲ میلیون میلیارد ریال یا ۱٫۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. نگاهی به جزئیات ارقام تعیین‌شده نشان از این دارد که دولت سناریوی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز را برای سال ۹۸ در نظر گرفته است.

برهمین اساس در حالی‌که در قانون بودجه‌ی سال ۹۷ سهم صندوق توسعه‌ی ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) ۳۲ درصد تعیین شده بود، این شاخص در بودجه‌ی سال ۹۸ تنها ۲۰ درصد از سهم بودجه را به خود اختصاص داده است.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده