آیا سرعت مجاز، تاثیری بر میزان تصادفات دارد؟

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۰
مطالعه 2 دقیقه
تحقیق جدیدی توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل نشان می‌دهد که حتی کاهش کم در محدودیت سرعت، باعث بهبود ایمنی در جاده‌ها و در نتیجه کاهش تلفات تصادفات می‌شود.
تبلیغات

با توجه به تحقیقات بین‌المللی، کاهش سرعت مجاز خودروها ایمنی در جاده‌ها بهبود می‌دهد. با اعمال این محدودیت‌ها، سرعت خودرو در مناطق مسکونی و پر از ساختمان (مثل کوچه و خیابان‌های یک طرفه) به حدود ۳۲ کیلومتر بر ساعت نزدیک می‌شود.

اخیرا مطالعه‌ای توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل (ITF) انجام شد که در آن ایمنی جاده‌ها را در ۱۰ کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل یک سازمان بین دولتی است که به عنوان اتاق فکر برای سیاست‌های حمل‌ونقل عمل می‌کند. در این بررسی، ارتباطی قوی میان سرعت، تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای به دست آمد.

car safety / ایمنی خودرو

طبق گفته ITF، این یافته مطابق با فرمولی علمی است که به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود؛ در این فرمول هر یک درصد افزایش در میزان سرعت متوسط، موجب افزایش دو درصدی تصادفات همراه با صدمات غیرجانی، افزایش سه درصدی در میزان تصادفات مرگبار و افزایش چهار درصدی در تصادفات منجر به فوت می‌شود. مطالعه ITF به این نتیجه رسیده است که کاهش سرعت به مقداری نسبتا کوچک، به شدت خطر تصادف و تلفات را کاهش می‌دهد.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل به سیاست‌گذاران توصیه کرده است که محدوده سرعت باید در همه‌ی جاده‌ها کاهش یابد و در مناطقی که حوادث زیادی رخ می‌دهد، باید بر اساس سطوح زنده‌ ماندن محدودیت‌هایی برای سرعت خودروها اعمال شود.

در تلاش برای تعیین این مقدار، نویسندگان تحقیق ITF، حد مجاز ۳۰ کیلومتر بر ساعت را در مناطق مسکونی و پر از ساختمان پیشنهاد کردند؛ همچنین این رقم برای دیگر مناطق شهری ۵۰ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. این گزارش همچنین شامل محدودیت ۷۰ کیلومتر بر ساعت در جاده‌های روستایی بدون وجود علائم ترافیکی مشخص است، اما محدودیتی برای بزرگراه‌ها پیشنهاد نمی‌کند.

در پایان این گزارش نتیجه می‌گیرد:

برای کاهش تلفات جاده‌ای (یعنی تلفات و جراحات)، دولت‌ها باید اقدامات خود را برای کاهش سرعت در جاده‌ها و همچنین برای کاهش تفاوت‌ها در سرعت انجام دهند. از منظر فردی، خطرات ناشی از تصادفات شدید ممکن است به نظر کوچک بیاید، اما از نقطه نظر اجتماعی، هنگامی که میانگین سرعت و اختلاف سرعت در جاده‌ها کاهش یابد، ایمنی قابل توجهی به دست می‌آید.

این تحقیق در برابر یک بررسی متعلق به محققان دانمارکی در سال ۲۰۱۴ انجام شده است، که نشان می‌دهد افزایش محدودیت‌های سرعت باعث کاهش اختلاف سرعت بین سریع‌ترین و کندترین رانندگان می‌شود؛ در نتیجه ایمنی خودرو بهبود می‌یابد. 

تبلیغات
داغ‌ترین مطالب روز

نظرات

تبلیغات