درختان در دنیای معماری

درختان در دنیای معماری

با گذشت هر سال، ضرباهنگ حرکت بشر به سمت توسعه و پیشرفت، سرعت بیشتری به خود گرفته است. از سوی دیگر به موازات این پیشرفت‌ها، آسیب زدن به محیط زیست نیز سیری صعودی یافته و ادامه‌ی حیات بشر روی این سیاره را مورد تهدید بیشتری قرار داده است. اما سازندگان سازه‌هایی که در ادامه به تماشای آنها خواهیم نشست، به جای تخریب به تعامل با محیط زیست پرداخته‌اند.

 بشر می‌تواند هم علیه محیط زیست وارد عمل شده و هم با آن همراه و همگام شود. این انتخابی است که خود ما می‌کنیم و در نهایت نیز نتایج این تصمیم گیری به اشکال مختلف بر زندگی خودمان اثر می‌گذارد. می‌توان با فرو انداختن درختان خانه ساخت یا نه، با همزیستی مسالمت آمیز و در کنار درختان، آشیانه‌ی خود را بنا کرد. این رویکردی است که معماران سازه‌های زیر در پیش گرفته‌اند. آنها گاهی حتی درخت را نیز به عنوان بخشی از مصالح کار در نظر گرفته و نقش و نگاری متفاوت خلق کرده‌اند.

معماری سبز

بر طبق بسیاری از تحقیقات اخیر، جنگل زدایی پدیده‌ی ناخوشایندی است که به صورت یک معضل جهانی در آمده است. قطع روزافزون درختان و تخریب جنگل‌ها، مضرات متعددی در پی خواهد داشت. از جمله تأثیر نامطلوب بر چرخه‌ی آب که به واسطه کاهش ذخایر آب در خاک و هوا رخ می‌دهد. امری که در دراز مدت اثرات زیست محیطی ناخوشایندی را به بار خواهد آورد.پس چه بهتر قبل از آنکه خیلی دیر شود به فکر افتاده و با تمهیداتی ساده، از چنین فجایعی اجتناب نمود.

جنگل زدایی

شاید همه تقصیرها به گردن گسترش شهرها نباشد، ولی حتی قطع نشدن یک درخت هم در جریان ساخت یک خانه، اثرات و نتایج خاص خود را در پی خواهد داشت. ما می‌توانیم سکونتگاه‌مان را بر بستری از خرابی و نابودی طبیعت بنا کنیم، یا با اندکی دوراندیشی، راه تعامل با محیط پیرامون‌مان را در پیش گرفته و در کنار طبیعت به حیات خود ادامه دهیم. باید فکر کرد که چگونه می‌توان با کمترین میزان آسیب، استفاده‌ی بیشتری از ذخایر ارزشمند زیست محیطی نموده و در عین حال به حقوق همه‌ی ساکنان این سیاره احترام گذاشت.

عشق به طبیعت

پس همراه شما این خلاقیت‌های سبز و دوست داشتنی را تماشا کرده و این همراهی با طبیعت را تحسین می‌کنیم.

مهدکودکی گرد یک درخت

تعامل معماری و طبیعت


چایخانه

تعامل معماری و طبیعت


درختان مقدمند

تعامل معماری و طبیعت


جریانی از روح طبیعت در داخل منزل

تعامل معماری و طبیعت


مجموعه‌ی مسکونی نیاوران در شمیران، کاری از محمدرضا نیکبخت

تعامل معماری و طبیعت

مجموعه مسکونی نیاوران از محمد رضا نیکبخت


یک چشم‌انداز زیبا

تعامل معماری و طبیعت


دریچه

تعامل معماری و طبیعت


ویترین سبز

تعامل معماری و طبیعت


میزبانی طبیعت

تعامل معماری و طبیعت


خانه‌ای شیشه‌ای که گرد یک درخت ساخته شده است

تعامل معماری و طبیعت


آپارتمان درختی

تعامل معماری و طبیعت


تعامل معماری و طبیعت


تعامل معماری و طبیعت


رستوران کیت کت (Kit Kat) در تورنتو

around trees 0


تعامل معماری و طبیعت

تعامل معماری و طبیعت


تعامل معماری و طبیعت


درخت انجیری که در دل یک رستوران برزیلی جا خوش کرده است

تعامل معماری و طبیعت


خانه‌ای در روسیه

تعامل معماری و طبیعت

خب شما کدام مسیر را ترجیح می‌دهید؟ مسیری پوشیده شده از تنه‌های قطع شده‌ی درختان؟ یا راهی در زیر سایه سار خنک و دلپذیر آنها؟ فراموش نکنیم هر کدام از ما به سهم خود می‌تواند قدمی هر چند کوچک در جهت بهبود شرایط زیست محیطی بردارد.

  دیدگاه
کاراکتر باقی مانده